Tärkeä aloite

Joona Korteniemi

Oikeusministeriön sivuilla kansalaisaloite.fi-palvelussa on mahdollisuus tukea kansalaisaloitetta, jossa tavoitellaan terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteistä oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä.

Aloitteen tekijät perustelevat lakimuutoksen tarvetta seuraavasti:

Tällä hetkellä Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä vakaumuksen perusteella. Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti raskas. Erityisen raskas se on työntekijöille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen terveytensä vaarantuu.

Lähes kaikissa Euroopan maissa terveydenhuollon henkilökunnalla on lakisääteinen oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin (1,2). Tarvitsemme myös Suomessa vastaavaa lainsäädäntöä, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen vakaumuksesta riippumatta myös kätilöille ja gynekologeille.

Aloitetta tukevaa lainsäädäntöä:

Keskeinen sivistysvaltion ihmisoikeus on vakaumukseen perustuva uskonnon ja omantunnon vapaus. Se taataan muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa  ja Suomen perustuslaissa.

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa todetaan, että terveydenhuollon henkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään rangaistusta tai syrjintää kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin. Lisäksi siinä kehotetaan neuvoston jäsenmaita kehittämään säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden.

Työntekijöiden oikeutta toimia syvimpien vakaumustensa mukaisesti tukee Suomen työturvallisuuslaki, Euroopan neuvoston direktiivi ja YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus. Maailman lääkärijärjestö sekä kansainvälinen gynekologiyhdistys kannattavat terveydenhuollon omantunnonvapautta.

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan 50 000 allekirjoittajaa 23.11. 2014 mennessä, jotta se menee eduskunnan käsittelyyn. Sen voi allekirjoittaa kätevimmin oikeusministeriön sivuilla osoitteessa:

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/860(tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla)

Levittäkää tästä tietoa myös perheenjäsenille, ystäville ja muille tutuille.

Lisätietoa: Omantunnonvapaus.fi

11 kommenttia artikkeliin ”Tärkeä aloite

 1. Otteita koskettavista kertomuksista omatunto.fi -sivustolta:

  ”Kun katson pieniä sikiöitä, näen ihmisen. Yli 12-viikkoisesta näkee jo sukupuolenkin. Jos raskausviikkoja on lähemmäs 20, saattaa napanuora sykkiä hetken tai sikiö liikauttaa raajojaan kaarimaljassa ennen kuolemistaan. Sitten sikiö paketoidaan ja laitetaan eloperäisten jätteiden joukkoon roskiin.”

  ”Erään kerran minulle oli jaettu potilaaksi nainen, jolla oli lähes 23 raskausviikkoa täynnä. Koin erittäin vaikeaksi annostella keskeytyslääkkeet potilaan emättimeen, koska tunsin, että käytännössä olen päättämässä vauvan elämän. Näin kuitenkin tein ja vielä oman vuoroni aikana sikiö syntyi, kaikkien kauhuksi elävänä. Hän päästi ensihuutonsa ilmoille, heilutteli käsiään ja yritti vimmatusti tehdä hengitysliikkeitä. Pyysin apua lastenlääkäriltä, joka oli viereisessä huoneessa ja kysyin, mitä teemme. Hän totesi, että emme voi tehdä mitään, koska kyseessä on myöhäinen raskaudenkeskeytys. Samalla hän lisäsi, että on eettisesti todella arveluttavaa keskeyttää tällaisia myöhäisiä raskauksia, kun samanaikaisesti raskausviikoiltaan saman ikäisiä sikiöitä elvytetään ja jää henkiinkin ennenaikaisissa synnytyksissä.

  Odotimme sitten, että vauvan elonmerkit hiipuisivat ja niin tapahtuikin noin kymmenen minuutin kuluttua. Perhe oli todella järkyttynyt ja niin olin minäkin. Kävin työpaikkapsykologin kanssa juttelemassa kaksi kertaa ja hän totesi, että minulla on posttraumaattinen stressireaktio. Hän totesi, että koska oman vakaumukseni ja eettisen näkemykseni mukaan abortit ovat surmaamista, on erittäin vaarallista pakottaa minut työntekijänä sellaisiin työtehtäviin. Työntekijän henkinen terveys vaarantuu, jos joutuu toimimaan syvää vakaumustaan vastaan. Tämän tapauksen jälkeen en ole enää pystynyt toimimaan kätilön työssä, sillä en aio enää koskaan osallistua keskeytyksiin. Olen nykyään vaihtanut alaa.”

  ”Synnytyssalin osastonhoitaja ilmoitti, ettei tasapuolisuuden nimissä aio tehdä asiassa myönnytyksiä ennen kuin on pakko, jos uusi omantunnonvapauden myöntävä laki astuu voimaan Suomessa. Hän ei halunnut lähteä myönnytysten linjalle siinä pelossa, että liian moni kätilö ilmoittaisi, ettei halua osallistua keskeytysten hoitoon…Ylilääkärin mielestä keskeytykset kuuluvat kätilön toimenkuvaan…”

  ”Hämmentyneenä uudesta tilanteesta halusin auttaa pulaan joutuneita kollegojani. Tein kirjelmän ylilääkärille, kaikille osastonhoitajille ja ylihoitajalle. Vetosin EU:n päätöslauselmaan n:ro 1763 vuodelta 2010, jonka mukaan terveydenhuollon henkilökunnalla on oikeus kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä ja eutanasiasta. Kerroin, että asia on esillä myös nykyisessä hallitusohjelmassa. Ehdotin, että raskauden keskeytysten hoito järjestetään niin, ettei kaikkien sairaalassa työskentelevien kätilöiden ole pakko osallistua niiden hoitamiseen. Työnantaja kysyi asiaa lakimieheltä ja totesi, että keskeytysten hoito kuuluu kätilön toimenkuvaan ja niistä kieltäytyminen lasketaan työstä kieltäytymiseksi. ”

  ”Vakaumukseni takia minulta perheineni menee viimeinen toimeentulo, minulta työ, palkka ja kesäloman mahdollisuus. Työnantaja on kalliisti perehdyttänyt minua vaativaan kätilön työhön synnytysten hoitajana, työurani tulouttaminen päättyy 1,5 vuoden jälkeen, jolloin kätilökoulutus on osaltani tullut yhteiskunnallekin kalliiksi. Kehittämistyöni sairaalassa jäävät kesken, samoin niistä syntyneet säästöt ja inhimilliset hyödyt. Sekä oma, että kollegani sairausloma (yht. 5 vko), työterveyspsykologin vastaaotot ja muut aiheuttivat tarpeettomia kustannuksia.”

  Tykkää

 2. Toivonpa totisesti minäkin, että kristityt ottavat tämän kansalaisaloitteen omakseen. Entä, jos laittaisimme vaikka puhelimen tai emailin ketjuviestinä allekirjoitusvetoomuksen kiertämään, näin saisimme aloitteen taakse puuttuvat tuhannet allekirjoitukset! Jos esim. itse laittaisimme viestin kolmelle ja pyytäisimme jokaisen taas lähettämään viestin kolmelle jne. niin jo ketjun kymmenennet viestit tavoittaisivat laskimeni mukaan lähes 60 000 henkilöä!

  Asia koskee vähintäänkin satoja synnytysosastoilla työskenteleviä ja ammattiin kouluttautuvia vl-kristittyjä. Asiasta voisi vinkata myös seuroissa ja seurakuntapäivillä ja jospa Päivämieskin rohkaistusi ottamaan asiaan kantaa. Nimittäin onko riittävää, jos annamme kerran kymmenessä vuodessa asiaa sivuavan julkilausuman ja sitten kun asialle ihan oikeasti käytännössä voisimme tehdä jotakin, niin olemme kaksinaismoralistisesti ”hiljaa kuin pissa sukassa”. Kaikki 1900-luvun julmuudet ja epäoikeudenmukaisuudet olivat mahdollisia kun suuri enemmistö oli hiljaa; asiahan ei minulle kuulu; en tiedä tarpeeksi ja mitäpä se hyvejää yhden ihmisen pullikoida – siinähän voi arvokkuus ja vakavasti otettavuus joutua kyseenalaiseksi…

  Muistelen, että 1970-luvulla asian suhteen oli enemmän herkkyyttä ja monet työntekijät osoittivat henkilökohtaista selkärankaa ja antoivat todistuksen uskostaan! Mutta jo 1970-luvun lopulla, kun kylkeytyminen muutamaan poliittiseen puolueeseen eteni, asiasta alettiin vaikenemaan – ehkä poliittisen korrektiuden nimissä. Puoluetta, joka piti asiasta vielä ääntä, alettiin paheksua ”kirkon vennamolaisina”. Sitten kuvaan nousi vielä väärinymmärretty ”kahden regimentin -oppi”, jonka ääritulkinnan mukaan; kuuliaisuus esivallalle eli esimiehelle edellyttää, että kristitty voi osallistua myös abortin avustamiseen yms. – ja onpa jotkut teologitkin kuulemma tämän asenteen siunanneet.

  Tykkää

 3. Marrkku, KAIKKI, mitä kirjoitit, on sanomattoman riipaisevaa ja totta. Kiitos, että haluat tuoda tätä järkyttävää julmuutta jokaisen silmien eteen!

  Kysymys kuuluu – miten tässä ajassa saataisiin parhaiten näin vakavaa asiaa eteenpäin ja omiatuntoja heräämään asian korjaamiseksi?

  Itselleni on muodostunut kuva, että mahdollisimman näkyvä julkisuus iskee suoraan ns ytimeen ja herättää. ”Sivistynyt” toimintamalli joutuu helposti monien sivutahojen tallomaksi tai ainakin paperilla pyöriteltäväksi pöydältä toiselle ja viimein kuivaksi julkilausumaksi jonon hännillä.

  Tämä aika on median hallinnassa hyvässä ja pahassa – näin ajattelen, vaikka se ei tarkoita, ettei samaan aikaan pitäisi asiaa ajaa myös asiantuntijoiden – työ-ja terveyshallinnon suuntaan. Toiminnan kannatus ja paine tulee nykyään vain julkisuuden kautta. Näin raadollisesti näen asian.

  Meillä on nyt ollut hyvin selvä ”keissi” omissa joukoissamme kuin opetuksena, että vain julkisuuden kautta alkavat esteet poistua jonkun vääryyden korjaamiseen. Vuosikymmeniä saa kulua, ennenkuin rohjetaan aukaista vaiettuja asioita ja särkeä muureja. Onnistuneet ja hyvät voivat peittää pahan ja heikon.

  Vain vääryyden tositapahtumien kuvaaminen rehellisesti ihmisten kohdattaviksi avaa silmät. Mikään kokoustilapuhe tai paperinpyöritys ei sitä tee niin, että asiat etenisivät siihen tasoon, josta todellinen laajempi korjaava toiminta tulee.

  Minusta meillä Suomessa on onnistuttu toimimaan tupakan osalta aika hyvin kampanjassa, jossa sen terveyttä tuhoavat vaikutukset, sitä kautta hävettäväksi paheeksi leimaaminen ja tupakoijien aituuttaminen toimivat.

  Nyt kun vielä sama taphtuisi viinan ja aborttien osalta niin – avot!

  Saattaa tuntua oudolta, mutta itse kannatan mahdollisimman avoimia kuvauksia sikiöiden tuskan ja kätillöiden omantunnon kamppailun kuvaamiseen – paatuneita ja ”hyviä ihmisiä” ei herätä mikään muu kuin raaka ja paljas totuus silmien edessä. Sen tekee nykyajassa vain medianäkyvyys.

  Tämä voi tuntua kovalta puheelta, mutta Siperia opettaa. Tarvittaisiinko taas pari rohkeaa, lääkäri ja kätilö, jotka kasvoillaan ja nimellään panisivat itsensä alttiiksi mediassa? Se, jos mikä vaatii todellista rohkeutta, mutta se voi kääntyä heille myöhemmin arvaamattomaksi henkilökohtaiseksi arvonannoksi ja pääomaksi tuleviin elämäntehtäviin.

  Nyt ei ainakaan ole kyse ”yksittäistapauksista”. Aborttiluvut kertovat karua tarinaa.

  Tykkää

 4. Kannattaa vierailla myös tällä sivustolla (Varoitus: Ei alaikäisille tai muuten herkkähermoisille!):

  http://www.lopettakaatappaminen.info/

  Tuolla käydessään järkyttyy siitä, kuinka konkreettisella tavalla abortissa on kyse ihmiselämän tuhoamisesta. Syntymättömän ihmiselämän ihmisarvoa puolustamaan tarvittaisiin todellakin samanlainen kansainvälinen kansanliike kuin apartheidia ja USA:n rotuerottulua vastaan aikoinaan.

  Tykkää

 5. Erinommaisesti puhuttu (kirjotettu), vl-seniori! – Ajan henki sokaisee kristitynkin, näemme selvemmin kyllä menneisyyden, mutta emme omaa aikaamme – niinpä voimme mekin niellä sujuvasti kameleita samaan aikaan kun kuurnitsemme hyttisiä…

  Tykkää

 6. Jos jokainen täysi-ikäinen meikäläinen allekirjoittaisi tuon kansalaisaloitteen, se menisi sukkana eduskunnan käsittelyyn. Kun Euroopan neuvoston päätöslauselmakin puoltaa omantunnonvapautta, uskon, että lakiesityksellä olisi varsin hyvät mahdollisuudet päästä läpi. Samalla se herättäisi yhteiskunnassa kipeästi kaivattavaa keskustelua abortin eettisyydestä. Siksi kannattaa todella levittää tietoa tästä aloitteesta mahdollisimman laajalle!

  Tykkää

 7. Olen seurannut lakialoitetta, ja voin sanoa että olen ollut pettynyt allekirjoittajien vähäiseen lukumäärään. Nyt tarvittaisiin aidosti sanan levittämistä, että allekirjoituksia tulisi. Nimien keräämisen aikaraja päättyy vajaan 3 viikon kuluttua.

  Tykkää

 8. Nyt huomaan että tämä Joonan kirjoitus on jo pari viikkoa vanha. Kannatusilmoituksia on juuri tällä hetkellä 23400 (verkon kautta vain 6259).

  Joten ei tainnut vl-piireissä sana levitä (tai asiaan ei innostuttu?)

  – Uusia allekirjoittajia pitäisi enemmän kuin 1000 kpl/ päivä, jotta 50 000 äänen rajaan päästäsiin.

  Tykkää

 9. Tässä todella on tarpeen julkiselle keskustelulle yhteiskunnassa, yleensä suhtautumisesta ihmiselämän kunnioittamiseen. Suhtautuminen abortista kieltäytyviin kätilöihin / hoitajiin voi olla todella kovaa – väitteet 'erikoisoikeuksista' tuntuvat aika erikoisilta.
  Jenkeissä raskaudenkeskeytykset tehdään yleensä keskitetysti klinikoilla, joissa työskentelevät saavat niistä pääasiallisen elantonsa. Kannattaa tutustua Planned Parenthood-nimisen järjestön historiaan – sen takaa löytyy todella karmaiseva agenda eugenistiikan ja rotuhygienian oppeineen.

  Yhdysvalloissa onneksi on keksitty keino keskeyttää kemiallinen abortti – tässä yksi rohkaiseva ihmetarina:
  https://www.youtube.com/watch?v=RtQCpYoc78U

  Tykkää

 10. Hienoa, 30 000 allekirjoituksen raja on ylitetty ja Päivämieskin on ottanut asiaan positiivisesti kantaa ainakin antamalla informaatiolle tilaa.

  Tiedot siitä, että aloitteella ei ole menestymisen mahdollisuutta on disinformaatiota, koska aloite voidaan ja se kannattaa luovuttaa vasta seuraavalle eduskunnalle! Ja jos vaalien jälkeen, uuden hallituksen pääministeriksi nousee rauhansanalainen Juha Sipilä, ja mukana on mm. roomalaiskatolinen Timo Soini ja Kristillisdemokraattinen puolue, on erinomaiset mahdollisuudet saada asia kirjattua jo hallitusohjelmaan.

  Aikaa on vielä kuukausi. Siispä lähettäkää viestiä eteenpäin puhelimella tai sähköpostilla sekä printatkaa kaavakkeita aloitteen verkkosivulta
  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/kannatusilmoituslomake/Kansalaisaloite-860-kannatusilmoitus.pdf
  niin että esim. vanhuksetkin voivat sen allekirjoittaa. Uskon, että Ry:n tilaisuuksissakin kerääminen on mahdollista, kun asiasta sopii…

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s