Suuri jumaluuden salaisuus

Jouluaatto on omistettu kirkkovuodessa profeettojen lupausten äärelle pysähtymiseen. Se, mistä on kirjoitettu täyttyy nuoren neitseen esikoisen syntymässä aivan pian. Maria synnyttää Jumalan lihaksi ja vereksi. Tänä iltana hiljennymme odottamaan.

Tänä jouluna jaamme teille, rakkaat lukijat, joululahjaksi joulutekstejä maallikkosaarnaaja Heikki Jussilalta (k. 1955). Tänään, aattoiltana, pysähdymme sen suuren jumaluuden salaisuuden eteen, että Jumala on ilmestynyt lihassa. Teksti on Jussilan kirjasta Iankaikkinen evankeliumi (1945).

Iankaikkisen evankeliumin alkuhistoria

Heikki Jussila

Ja tullut enkeleitä niin paljon paremmaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä Hän koskaan on sanonut: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”, tahi: ”Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani.”
Hepr. 1:4–6.

Ihmeellisiä salaisuuksia ilmoittaa Jumala pyhässä kirjassa meille tomun lapsille. Luulisi kaikkien rientävän kiiruhtain polviansa taivuttamaan Herran edessä ja iloitsemaan sellaisesta taivaan Jumalan korkeasta todistuksesta. Hän on antanut ilmoittaa sellaisesta säädystä, suuresta sukulaisuudesta, joka on Jumalan iankaikkisen aivoituksen mukaan Aadamin sukukunnalle perustettu. Sen huoneen peruskivi on valmistettu taivaassa. Se lasketaan ja rakennetaan pyhälle vuorelle, Siioniin (Ps. 2:6).

Tämä autuutemme julistuksen kultakirjoitus on pantu eteemme, että me käsittäisimme Jumalan aivoituksen, mitä alussa on tapahtunut. Sen kautta viedään meidän katselemaan Vanhaikäisen korkeinta tarkoitusta aikaisin ennen ajan alkua toteutettuna. Hän avaa pyhäkkönsä ja kutsuu meitä sen sisäasioita silmäilemään. Hän tietää minkälainen teko me olemme. Hän muistaa meidän tomun lapsiksi. Hän tietää että me olemme hitaat käsittämään ja nopeat unohtamaan.

Pyhäkössä esittää Isä meille suuren Kuninkaamme, sanoen: ”Hän on minun poikani ja minä olen hänen isänsä.” Hän antaa meidän katsahtaa sukujuurta, sanoen: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.” Hänen suuri nimensä on Jumalan Poika. Sen nimen on hän perinyt, kun on yhtä luontoa ja olentoa Isän kanssa.  Se nimi on kaikista nimistä ylimmäisin. Se on korkein kaikkia. Sitä Isä kunnioittaa korkeimpana kaikkia, sanoen: ”Jumala sinun istuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti.” (Hepr. 1:8).

Oppia Kristuksen jumaluudesta tarvitsemme Raamatun todistuksilla katsella. Sillä se on koko kristillisyyttä kannattava tukipylväs. Ilman sitä perustusta ei seiso Herran lauma väkeväin tuulien puhaltaessa maailman merellä. Köyhä vaeltaja tuntee pölyn, joka aina meihin tarttuu. Se likaa jalat kulkiessa elontiellä. ”Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” Tämä todistus vakuuttaa, että se veri jumalallisella voimalla puhdistaa omantuntomme kaikista synneistämme.

Kristuksen jumaluutta kieltäviä ääniä kuuluu sekä oikealta että vasemmalta. Mutta me uskomme Jumalan todistuksen pyhässä kirjassa. Me emme rupea järkeilemään. ”Kristus on Jumala ylitse kaikkein ylistetty iankaikkisesti, amen.” (Room. 9:5). ”Hän on väkevästi ilmoitettu Jumalan Pojaksi.” (Room. 1:4). ”Hänessä asuu koko jumaluuden täydellisyys ruumiillisesti.” (Kol. 2:9). ”Se on julkisesti suuri jumaluuden salaisuus, että Jumala on ilmestynyt lihassa.” (1.Tim. 1:16). ”Kristus on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.” (1.Joh. 5:20). ”Ja sana tuli lihaksi.” (Joh.1:14).

Nämä Raamatun todistukset osoittavat vastaansanomattomasti Kristuksen edeltäpäin olemista ja jumalallisia ominaisuuksia. Häntä kutsutaan Herraksi ja Jeesukseksi, jolta apostolit toivottivat seurakunnille armoa ja rauhaa. Hän seurasi vesikalliona korvessa, jossa israelilaiset ”Kristusta kiusasivat.” Johannes on esittänyt evankeliuminsa ja epistolansa alussa tärkeän historian Kristuksesta ennen maailman perustusta. Hän on väkevästi todistanut hänen persoonallisen olemisensa ennen ajan alkua.

Siinä historiassa hän selittää, että iankaikkinen Sana, Jumala, Jumalasta erotettu persoona, oli Jumalan tykönä ennen kuin oli mitään luotu. ”Hän oli alussa Jumalan tykönä.” Näin tärkeästi perustuu lunastusoppimme Välimiehemme Kristuksen luomisen takaiseen olemiseen hänen persoonansa korkeuteen ja hänen lunastustyönsä täydellisyyteen, johon Isä on mielistynyt. Kun luomisesta sanotaan, että ne kaikki on hänen kauttansa, ”ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt” todistaa, että hän on Jumala, Herra.

Kun Johannes on kirjoittanut Pojan suhteessa Isään ennen luomista, niin kirjoittaa hän uutena historiana hänen suhteessa maailmaan. Hän sanoo: ”Ja sana tuli lihaksi, ja hän asui meidän seassamme, ja me näimme hänen kunniansa, kunnian sellaisena kuin ainoalla Pojalla on Isältä – täynnä armoa ja totuutta.” Johannes, sen alkuhistorian uskomisen ja tunnustuksen Kristuksesta pitää peruspylväänä kristillisyydessä. ”Joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen, lihaan tulleen, se on Jumalasta.” (1.Joh. 4:2).

Kristus on itse selittänyt ikuista olemisensa salaisuutta sinä Isän vertaisena Poikana. ”Ei astu kenkään ylös taivaaseen muu kuin se, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.” (Joh. 3:13). ”Minä tulin taivaasta alas, en omaa tahtoani tekemään, vaan sen tahtoa, joka minut lähetti.” (Joh. 6:35). ”Totisesti, totisesti sanon teille. ennen kuin Abraham oli, olin minä ” (Joh. 8:58). Me siis uskomme, että Herramme Kristus on luonnon ja olennon puolesta Jumalan vertainen Välimies ja tunnustamme Tuomaan kanssa: ”Minun Herrani ja minun Jumalani”.

9 kommenttia artikkeliin ”Suuri jumaluuden salaisuus

 1. HEIKKO KYNTTILÄN LIEKKI PALAMAAN KIRKKAAMMIN JA SYTYTTÄMÄÄN SAMMUNEITA, HEIKKO USKO VAHVEMMAKSI JA VAHVISTAMAAN HEIKKOJA!

  Jes. 42
  3 Murtunutta ruokoa hän ei muserra, LAMPUN HIIPUVAA LIEKKIÄ HÄN EI SAMMUTA. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden.
  4 Eikä hän murru, EI HIMMENE HÄNEN LIEKKINSÄ, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat.
  6 — Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa KAIKKIEN KANSOJEN VALOKSI,
  7 avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat.
  9 NÄETTEKÖ: MINKÄ OLEN ILMOITTANUT, SE ON TAPAHTUNUT, ja nyt minä ilmoitan uutta. Ennen kuin se taimelle ehtii, minä kerron sen teille.
  Jes. 9:6 SILLÄ MEILLE ON LAPSI SYNTYNYT, JA POIKA ON MEILLE ANNETTU, JONKA HARTIOILLA HERRAUS ON; JA HÄNEN NIMENSÄ KUTSUTAAN IHMEELLINEN, NEUVONANTAJA, VÄKEVÄ JUMALA, IANKAIKKINEN ISÄ, RAUHAN PÄÄMIES:

  Ps. 6:2 HERRA, OLE MINULLE ARMOLLINEN, SILLÄ MINÄ OLEN HEIKKO: PARANNA HERRA MINUA, sillä minun luuni ovat peljästyneet.
  Jes. 33:24 JA EI YHDENKÄÄN ASUVAISEN PIDÄ SANOMAN: MINÄ OLEN HEIKKO; ETTÄ KANSALLA, JOKA SIELLÄ ASUU, PITÄÄ OLEMAN SYNTEIN PÄÄSTÖ.
  2. Kor. 12:10 Sen tähden iloitsen minä heikkoudessa, ylönkatseissa, hädissä, vainoissa ja ahdistuksissa Kristuksen tähden; SILLÄ KOSKA MINÄ HEIKKO OLEN, NIIN MINÄ VÄKEVÄKIN OLEN.
  2. Kor. 13:3 Että te kerran saatte tietää, kuka minussa puhuu, nimittäin KRISTUS, JOKA EI SUINKAAN OLE HEIKKO TEIDÄN KOHTAANNE, VAAN HÄN ON VÄKEVÄ TEISSÄ.

  Ilm. 1
  4 Johannes seitsemälle Asian seurakunnalle: armo olkoon teille ja rauha siltä, JOKA ON, JOKA OLI, JA JOKA TULEVA ON, ja seitsemältä hengeltä, jotka hänen istuimensa edessä ovat,
  5 Ja JEESUKSELTA KRISTUKSELTA, joka se uskollinen todistaja on, ja esikoinen kuolleista, ja maan kuningasten Päämies: joka meitä rakasti ja on meitä verellänsä meidän synneistämme pessyt,
  6 Ja teki meidät kuninkaiksi ja papeiksi Jumalan ja Isänsä edessä: hänelle olkoon kunnia ja valta iankaikkisesta iankaikkiseen, aamen!
  7 Katso, hän tulee pilvien kanssa, ja jokaisen silmän pitää hänen näkemän ja ne, jotka häntä pistäneet ovat ja kaikki maan sukukunnat pitää parkuman. Niin, aamen!
  8 MINÄ OLEN A JA O, ALKU JA LOPPU, SANOO HERRA, joka on, joka oli, ja joka tuleva on, kaikkivaltias.
  12 Ja minä käännyin sitä ääntä katsomaan, joka minun kanssani puhui, ja minun kääntyessäni näin minä SEITSEMÄN KULTAISTA KYNTTILÄJALKAA,
  13 JA KULTAISTEN KYNTTILÄJALKAIN KESKELLÄ IHMISEN POJAN MUOTOISEN, vaatetetun pitkällä hameella ja vyötetyn rinnoilta kultaisella vyöllä.
  14 Mutta hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkeat niin kuin valkea villa ja niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki,
  15 Ja hänen jalkansa valantovasken kaltaiset, niin kuin pätsissä palavaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljon veden kohina.
  16 Ja seitsemän tähteä oli hänen oikeassa kädessänsä, ja HÄNEN SUUSTANSA KÄVI ULOS KAKSITERÄINEN TERÄVÄ MIEKKA, ja HÄNEN KASVONSA, NIINKUIN AURINKO PAISTAA VOIMASSANSA.
  17 Ja kuin minä hänen näin, LANKESIN MINÄ HÄNEN JALKAINSA ETEEN NIINKUIN KUOLLUT, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni ja sanoi minulle: ÄLÄ PELKÄÄ, MINÄ OLEN ENSIMÄINEN JA VIIMEINEN,
  18 JA ELÄVÄ, JA OLIN KUOLLUT, JA KATSO, MINÄ OLEN ELÄVÄ IANKAIKKISESTA IANKAIKKISEEN, AMEN! JA MINULLA ON HELVETIN JA KUOLEMAN AVAIMET.

  Room. 1:15-17
  Sen tähden niin paljo kuin minussa on, olen minä teillekin, jotka Roomassa olette, valmis evankeliumia saarnaamaan.
  Sillä en minä häpeä Kristuksen EVANKELIUMIA; SILLÄ SE ON JUMALAN VOIMA kreikkalaiselle.
  Sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on: VANHURSKAAN PITÄÄ ELÄMÄN USKOSTA.

  Tykkää

 2. Korjaus edelliseen EVANKELIUMIN VOIMA
  Room. 1: 16 Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. [1. Kor. 1:18, 1. Kor. 2:5, 1. Kor. 4:20; 1. Tess. 1:5]

  Tykkää

 3. HENKI TEKEE EVANKELIUMIN ELÄVÄKSI. NÄMÄ OVAT MERKIT, JOTKA USKOVAT.
  Mieleeni tuli näitä aiheita. Tarvitsemme raamatun ja edesmenneiden pyhien kuten Heikki Jussilan ym. kautta annettuja sanoja valaisemaan opillisia asioita.
  1. Tess. 1: 5-7
  ETTÄ MEIDÄN EVANKELIUMI ON TEIDÄN TYKÖNÄNNE OLLUT, EI AINOASTANSA PUHEESSA, VAAN MYÖS VOIMASSA JA PYHÄSSÄ HENGESSÄ, JA VAHVASSA TIEDOSSA; niin kuin te tiedätte, minkä kaltaiset me teidän tykönänne teidän tähtenne olimme.
  JA TE OLETTE MEITÄ JA HERRA SEURAAMAAN RUVENNEET JA OLETTE SANAN MONESSA VAIVASSA, ILOLLA PYHÄSSÄ HENGESSÄ, OTTANEET VASTAAN,
  Niin että te olette tulleet esikuvaksi kaikille uskovaisille Makedoniassa ja Akaiassa.

  Gal. 1:7-9
  MITÄÄN TOISTA EVANKELIUMIA EI KUITENKAAN OLE. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia.
  Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme — vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli — hän olkoon kirottu.
  Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, JOKA ON VASTOIN SITÄ MINKÄ OLETTE SAANEET, HÄN OLKOON KIROTTU.
  2. Kor. 3:5-6 En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, MUTTA HENKI TEKEE ELÄVÄKSI

  Markus 16: 17-18
  Mutta nämä ovat ne merkit, jotka niitä seuraavat, jotka uskovat: MINUN NIMENI KAUTTA PITÄÄ HEIDÄN PERKELEET AJAMAN ULOS, uusilla kielillä puhuman,
  Käärmeet ajaman pois, ja jos he jotakin myrkkyä juovat, niin ei heille mitään vahingoita; sairasten päälle pitää heidän kätensä paneman, ja ne paranevat.

  2. Aikakirja 6: 26-27
  JOS TAIVAS SULJETTU ON, niin ettei sada, että he sinua vastaan rikkoneet ovat, ja he rukoilevat tässä paikassa ja tunnustavat sinun nimesi, kääntyen synneistänsä, sitten kuin sinä heitä kurittanut olet; Että kuulisit taivaissa, ja olisit palvelijasi ja kansasi Israelin rikokselle armollinen, koska heille olet osoittanut hyvän tien, jota heidän vaeltaman pitää, ja antaisit sateen maalle, jonka kansallesi antanut olet perinnöksi.
  Nehemia 9: 1-2
  Neljäntenä päivänä kolmattakymmentä tätä kuuta tulivat Israelin lapset kokoon, paastoten, säkeissä, ja multaa päällänsä. Ja he eroittivat Israelin siemenen kaikista muukalaisista lapsista; JA HE TULIVAT EDES JA TUNNUSTIVAT SYNTINSÄ JA ISÄINSÄ PAHAT TEOT.
  Job 42:3 Se on turha ihminen, joka ajattelee peittää neuvonsa: sen tähden tunnustan minä, että minä taitamattomasti puhunut olen sitä, joka on minun tietoni ylitse ja jota en minä ymmärrä.
  Ps. 32:5 Sen tähden minä tunnustan sinun edessäsi syntini, ja en peitä pahoja tekojani. Minä sanoin: minä tunnustan Herralle pahat tekoni; niin sinä annoit anteeksi syntini vääryyden, Sela!
  Sananl. 28:13 Joka pahan tekonsa kieltää, ei hän menesty; vaan joka sen tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupeus.
  Ap. t. 19:18 Ja tuli myös monta niistä, jotka uskoivat, tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa.

  Luukas 12
  8 Mutta minä sanon teille: jokainen JOKA MINUN TUNNUSTAA IHMISTEN EDESSÄ, sen myös Ihmisen Poika on tunnustava Jumalan enkelien edessä:
  9 Mutta JOKA MINUN KIELTÄÄ IHMISTEN EDESSÄ, se pitää kiellettämän Jumalan enkelien edessä.
  11 Kuin he teitä vetävät synagogiin, esivallan ja valtamiesten eteen, niin älkää murehtiko, kuinka taikka mitä teidän edestänne vastaaman pitää, eli mitä teidän pitää sanoman.
  12 SILLÄ PYHÄ HENKI OPETTAA TEITÄ SILLÄ HETKELLÄ, MITÄ TEIDÄN TULEE SANOA.
  Room. 10:10 SILLÄ SYDÄMEN USKOLLA ME VANHURSKAAKSI TULEMME, JA SUUN TUNNUSTUKSELLA ME AUTUAAKSI TULEMME.

  1. Joh. 4: 7 Te rakkaimmat, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta: JA JOKAINEN, JOKA RAKASTAA, SE ON JUMALASTA SYNTYNYT JA TUNTEE JUMALAN.

  Hepr. 11:5 Uskon kautta Enok otettiin pois, ettei hän kuolemaa nähnyt, ja ei ole löydetty, että Jumala hänen otti pois; sillä ENNENKUIN HÄN OTETTIIN POIS, OLI HÄNELLÄ TODISTUS, ETTÄ HÄN KELPASI JUMALALLE.

  Tykkää

 4. Kiitos ydinasioihin kohdistuvasta tekstistä. Kristuksen jumaluutta on pyritty kiistämään jo pari vuosituhatta ja siihen pyritään edelleenkin. Jumaluuden kieltäjä voi kuvata Jeesuksen esim. esimerkilliseksi ihmiseksi ja hyväksi eettiseksi opettajaksi, mutta kieltää samalla Hänen neitseellisen sikiämisensä tai ylösnousemuksensa.

  Roosalta kysyisin, että lainasiko Jussila tosiaan Raamattua näin vai tuliko blogiin lyöntivirhe: ”Totisesti, totisesti sanon teille. ennen kuin Abraham oli, olin minä” (Joh. 8:58)

  Kysyn, koska tuo lainaus ei vastaa yhtäkään suomenkielistä käännöstä ja siinä on sama virheellinen käännöstulkinta (olin) kuin KR92 käännöksessä, josta Jussila ei ole ollut tietoinen.

  Biblia: Jesus sanoi heille: totisesti, totisesti sanon minä teille: ennenkuin Abraham olikaan, olen minä.

  KR33/38: Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut”.

  KR92: ”Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi — minä olin.”

  Tuon ”minä olen” kohdan kääntäminen on siis osoittaunut pulmalliseksi suomentajille. Kääntäjän mielestä alkutekstin aikamuoto on ilmeisesti ollut väärä. Alkutekstin kielellä saarnanneelle kirkkoisä Krysostomokselle kuitenkin myös tuossa alkutekstin aikamuotovalinnassa oli teologinen sisältö. Krysostomos saarnaa näin (Homilia 55, Joh. 8:48-59):

  ”Mutta miksi Hän ei sano: ennen kuin Abraham on syntynyt, minä olin, vaan: minä olen? Samalla tavalla kuin Isä käyttää ilmaisua minä olen, niin Hänkin. Se merkitsee katkotonta, ajan rajoituksista vapaata olemista. Juuri tästä syystä ilmaisu näytti juutalaisista pilkalliselta. Jos heidän oli vaikea kestää rinnastusta Abrahamiin, vaikka se oli varsin vähäpätöinen seikka, niin jos Hän olisi jatkuvasti ilmoittanut olevansa Isän vertainen, eiväthän he olisi ollenkaan lakanneet kivittämästä Häntä!”

  Tykkää

 5. USKOKAAMME JUMALAN VALTAKUNNAN EVANKELIUMI RAUHAAN, VAPAUTEEN JA ILOON ASTI

  Aluksi kommentoin edellistä: Paljon on yksityiskohtia ja oikea sanamuoto ja -valinta on tärkeä. Mutta haluan keskittyä perusasioihin, kun ne ovat kunnossa, niin uskon että muukin tarpeellinen selviää.

  Kun ihminen ottaa vastaan Jumalan valtakunnan evankeliumin ja saa kokea, että painolastit lähtivät pois, saa kokea rauhaa, tunnon vapautta ja iloa, niin sielunvihollinen, epäuskoinen maailma ja oma turmeltunut luonto voivat tulla nokkimaan alkanutta uskoa pois ja aiheuttamaan epäilyksiä. Jos on paljon viivytellyt parannuksen tekoa, vaikka on selvästi tiennyt, miten se tehdään ja saa synnit anteeksi, niin sitten kun ottaa vastaan, Jumala voi sallia kovat uskon koetukset.
  Minulle on käynyt näin, mutta tällä hetkellä haluan jäädä uskomaan vaikka sielunvihollinen käy ympäri niin kuin kiljuva leijona, etsien kenet hän nielisi. Jumala koettelee uskoa.
  Saarn. 12:1 Ajattele Luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat, ja vuodet lähestyvät, koska olet sanova: ei ne minulle kelpaa;
  Hepr. 3:15 Kuin sanotaan: tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä; niin älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin haikeudessa tapahtui.
  1. Kor. 3:7-23
  Niin ei se mitään ole, joka istuttaa, eikä se, joka kastaa, vaan Jumala, joka kasvun on antaa.
  Mutta se, joka istuttaa, ja se, joka kastaa, ovat yhtä: kumpikin saa palkkansa työnsä jälkeen.
  Sillä me olemme Jumalan apulaiset: te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.
  Sen Jumalan armon jälkeen, joka minulle annettu on, olen minä perustuksen laskenut, niin kuin taitava rakentaja, vaan toinen sen päälle rakentaa; mutta katsokaan jokainen, kuinka hän sen päälle rakentaa.
  Sillä muuta perustusta, ei taida yksikään panna, vaan sen, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus.
  Jos nyt joku rakentaa tämän perustuksen päälle kultaa, hopeaa, kalliita kiviä, puita, heiniä, olkia:
  Jokainen teko tulee julkiseksi; sillä se päivä sen on selittävä, joka tulessa ilmaantuu: ja minkä kaltainen kunkin teko on, sen tuli koettelee.
  Jos jonkun teko pysyy, jonka hän sen päälle rakentanut on, niin hän saa palkan:
  Jos jonkun teko palaa, niin hän saa vahingon; mutta hän tulee itse autuaaksi, kuitenkin niin kuin tulen kautta.
  Ettekö te tiedä teitänne Jumalan temppeliksi, ja että Jumalan Henki asuu teissä?
  Jos joku Jumalan temppelin turmelee, sen Jumala turmelee; sillä Jumalan temppeli on pyhä, niin kuin tekin olette.
  Älköön kenkään itseänsä pettäkö: jos joku teistä luulee itsensä viisaaksi tässä maailmassa, se tulkoon tyhmäksi, että hän viisaaksi tulis.
  Sillä tämän maailman viisaus on hulluus Jumalan tykönä. Sillä kirjoitettu on: hän käsittää taitavat heidän kavaluudessansa, Ja taas: Herra tietää viisasten ajatukset, että ne turhat ovat.
  Sen tähden älköön yksikään ihmisistä kerskatko; sillä kaikki ovat teidän omanne:
  Joko se olisi Paavali eli Apollo, eli Keefas, taikka maailma, eli elämä, eli kuolema, taikka nykyiset eli tulevaiset: kaikki ovat teidän, Mutta te olette Kristuksen, vaan Kristus on Jumalan.

  Tykkää

 6. ”HENKI TEKEE EVANKELIUMIN ELÄVÄKSI”

  Missä Raamattu sanoo, että Henki tekee evankeliumin eläväksi?

  ”1. Tess. 1: 5-7
  ETTÄ MEIDÄN EVANKELIUMI ON TEIDÄN TYKÖNÄNNE OLLUT, EI AINOASTANSA PUHEESSA, VAAN MYÖS VOIMASSA JA PYHÄSSÄ HENGESSÄ, JA VAHVASSA TIEDOSSA; niin kuin te tiedätte, minkä kaltaiset me teidän tykönänne teidän tähtenne olimme.
  JA TE OLETTE MEITÄ JA HERRA SEURAAMAAN RUVENNEET JA OLETTE SANAN MONESSA VAIVASSA, ILOLLA PYHÄSSÄ HENGESSÄ, OTTANEET VASTAAN,
  Niin että te olette tulleet esikuvaksi kaikille uskovaisille Makedoniassa ja Akaiassa.”

  Luetaampa vielä se edellinen jae (4): ”tietäen, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne:”. Tietäen mistä? Siitä, että Pyhä Henki tuli heidän ylleen niin kuin silloin alussa useinkin, eli näkyvästi ja suurten merkkien ja ihmeiden saattelemana, ”voimassa ja Pyhässä Hengessä”, niin kuin Paavali sanoo. Ei pelkästään sanana, niin kuin esimerkiksi Apt. 19:1-7 oli käynyt, missä varmasti oli kuitenkin myös Pyhä Henki saatu jo sisimpään, kun oli kerran uskottu, koska Paavali ei alkanut vaatimaan uutta parannusta, vaan kastoi vain ja suoritti kätten päällepanon. Kysymys oli armolahjoista, jotka apostolisen viran kautta voitiin välittää kätten päällepanemisen kautta muillekin.

  ”Gal. 1:7-9
  MITÄÄN TOISTA EVANKELIUMIA EI KUITENKAAN OLE. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia.
  Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme — vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli — hän olkoon kirottu.
  Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, JOKA ON VASTOIN SITÄ MINKÄ OLETTE SAANEET, HÄN OLKOON KIROTTU.”

  Ei Paavali puhu tässä mistään Evankeliumista, minkä ”vain Henki tekee eläväksi”, ei puhettakaan. Tässä puhutaan evankeliumin opista, johon oli sekoitettu lakia, eli käytännössä vaikkapa paperille kirjoitettavasta evankeliumin opista, mistä Paavali toteaa, että jos joku tulee jonkun muun evankeliumin kanssa, olkoon kirottu, mutta ei Paavali sano, että jos joku tulee ilman Pyhää Henkeä ja opettaa täysin oikein, potkikaa hänet kartanolle.

  ”2. Kor. 3:5-6 En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on saatu Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, MUTTA HENKI TEKEE ELÄVÄKSI”

  Tuossa ei puhuta siitä, että Raamattu (saatika Evankeliumi) olisi kuollut kirjain, vaan siitä, että lain virka on kuolettaa, mutta uudessa liitossa hallitsee Kristuksen kautta saatu Henki, joka tekee meidät eläväksi ja näin mahdolliseksi palvelemaan Jumalaa. Jos luet koko jakeen, niin ymmärrät kyllä. Raamattu pitää nääs tulkita Raamatulla ja ottaa vieläpä kokonaisuutena. Tämä on täysin kontekstista ulosrevitty jae, mikä ei millään tapaa tue Hengen virka -opetusta.

  Tykkää

 7. ”Markus 16: 17-18
  Mutta nämä ovat ne merkit, jotka niitä seuraavat, jotka uskovat: MINUN NIMENI KAUTTA PITÄÄ HEIDÄN PERKELEET AJAMAN ULOS, uusilla kielillä puhuman,
  Käärmeet ajaman pois, ja jos he jotakin myrkkyä juovat, niin ei heille mitään vahingoita; sairasten päälle pitää heidän kätensä paneman, ja ne paranevat.”

  Miten ihmeessä tämän pitäisi tukea Hengen virka -opetusta?

  Lopuista on vaikea saada mitään irti, ne liittyvät lähinnä synnin tunnustamiseen, jota ei ole kukaan kieltänyt, vaan päinvastoin pitänyt hyvänä ja terveenä tapana, jota harjoitetaan kaikissa minun tietämissäni kristillisissä piireissä.

  Et antanut yhtäkään varteenotettavaa jaetta sille, miksi on olemassa ”elävä” ja ”kuollut” evankeliumi. Lähinnä olettamuksia, joista on jo joku viisaasti kehottanut, että Jumalan salattua tahtoa ei meidän kannatta alkaa arvailemaan ja mielestäni tämä Hengen virka -opetus menee aikalailla siihen kategoriaan. Ainakin siinä laajuudessa kuin se meidän piireissä ymmärretään, vaikka en sitä itsekään täysin tyrmää mahdollisena, mutta hiukan erilaisena kylläkin. Luin kerran netistä, että Hesekielin kirjassa kuvataan aivan selvästi avaruusalus, joka taas ilmeisesti liittyy näihin juttuihin siitä, että ihmisrodun onkin luonut jotkin alienit, jotka ovat peräisin jostain muulta planeetalta. Noh, saahan sitä sellaisenkin tulkinnan aikaiseksi, jos on riittävästi ennakko-olettamuksia…

  Tykkää

 8. ”Minä olen” ja vielä preesensissä lienee Jeesukselta muutenkin äärimmäisen provokatiivinen ilmaus? Vrt. Moos 3:14–15, jossa Jumala ilmoittaa nimekseen ”minä olen se joka olen”.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s