Melskeinen aika

Joona Korteniemi

Keskitymme tässä blogissa ensisijaisesti teologisiin ja hengellisiin kysymyksiin. Tämä siksi, koska Kristuksen kirkko on olemassa ennen kaikkea tarjotakseen Sanassa ja sakramenteissa vastauksen kuoleman, katoavaisuuden ja syyllisyyden ongelmaan, ei tehdäkseen tämänpuoleista politiikkaa. ”Kirkko on olemassa sen tähden, että täällä kuollaan”, kiteytti aikoinaan legendaarinen dogmatiikan professori Osmo Tiililä. Kristuksen kirkko on siis perusmentaliteetiltaan tuonpuoleiseen, kuolemanjälkeiseen elämään suuntautunut yhteisö.

Toisaalta kristityllä ei ole lupa eristäytyä ja sulkeutua vain omaan seurakuntayhteisöönsä ja hengelliseen elämäänsä. Apostoli kehottaa: ”Iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa.” (Room. 12:15) Vatikaanin II kirkolliskokouksenpastoraalikonstituutio Gaudium et Spesselittää tätä ajatusta kauniisti:

Se ilo ja toivo samoin kuin se suru ja tuska, jota nykyajan ihmiset, varsinkin köyhät ja jollakin tavoin ahdistetut tuntevat, on samalla Kristuksen opetuslasten iloa ja toivoa, surua ja ahdistusta. Ei näet ole olemassa mitään todella inhimillistä, mikä ei saisi vastakaikua heidän sydämessään. Heidän oma yhteisönsähän koostuu ihmisistä, jotka Kristuksessa yhdistyneinä vaeltavat Pyhän Hengen johdolla kohti Isän valtakuntaa ja ovat saaneet pelastuksen sanoman kaikille tarjottavaksi. Siksi tämä yhteisö on selvästi perillä läheisestä yhteenkuuluvuudestaan ihmiskuntaan ja sen historiaan.

Vanhan testamentin profeetat vastustivat epäjumalanpalveluksen ohella kovin sanoin myös heikompien sortoa, epärehellisyyttä, yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, kaksinaismoralismia, ahneutta, materialismia ja arvojen rappiota (esim. Jer. 7:5-6; Jes. 3:13-26; Aam. 2:6-16). Tätä profeettojen julistusta ilmaisee jykevästi nykyisestä virsikirjasta poistettu vuoden 1938 virsikirjan virsi 440.

Johannes Kastaja, Jeesus ja apostolit jatkoivat tätä Israelin uskoon kuuluvaa traditiota (esim. Mark. 12:38-44; Luuk. 3:10-14; Luuk. 6:24-26; 1. Tim. 6:10; Jaak. 5:1-6). Kristuksen ja entisten pyhien esimerkkiä seuraten myös tämän päivän Kristuksen seurakunnalla on (tai ainakin olisi) velvollisuus seurata yhteiskunnallista kehitystä ja pitää esillä inhimilliseen yhteiselämään kuuluvia moraalisia perusasioita sitä voimakkaammin, mitä selvemmin on kyse ihmiselämän arvosta ja pyhyydestä sekä sielujen pelastuksesta.

Tämä kristittyjen velvollisuus pitää evankeliumin ohella esillä myös moraalia ja etiikkaa ei oikein ymmärrettynä heikennä evankeliumin avaruutta eikä Kristuksen seurakunnan tuonpuoleisuuteen suuntautunutta luonnetta. Moraaliset valinnat ja ihmiselämän arvo saavat sen sijaan erityistä syvyyttä ja vakavuutta, kun tuodaan esille se, että ihminen on olento, jolla on iankaikkinen kutsumus ja joka on elämästään vastuussa Jumalalle, Ikuiselle Totuudelle.

Elämme selvästi historiallista murrosvaihetta niin moraalia, kulttuuria, uskontoa, ympäristöä, taloutta kuin globaaleja voimasuhteitakin koskevassa mielessä. Murros on todellisuutta sekä kansainvälisessä että kotimaisessa kontekstissa. Muutokseen ja murrokseen liittyy useimmiten vaikeita eettisiä valintoja sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kristitty on kutsuttu olemaan erityisellä tavalla omantunnon ihminen. Siksi eettiset ongelmat on tärkeä tiedostaa ja niistä kannattaa keskustella yhdessä.

Seuraavaksi voimme tehdä sitä yhdessä. Blogimme vakiokommentoijissa vaikuttaa olevan monenlaisissa elämäntilanteissa eläviä eri alojen asiantuntijoita. Tänne on siis kertynyt melkoinen määrä viisautta. Listaan tähän alle joukon tälle ajalle tyypillisiä yhteiskunnallisia ilmiöitä, joihin liittyy eettistä problematiikkaa. Toivomme vilkasta, rakentavaa ja syvällistä keskustelua!

Maahanmuutto

Eurooppa on viime kuukausina joutunut kohtaamaan valtavan turvapaikanhakijatulvan. Myös Suomeen saapuu kuluvan kalenterivuoden aikana mahdollisesti jopa 50 000 turvapaikanhakijaa. Jollei Lähi-itää saada vakautettua, tulevina vuosina lukumäärät voivat olla tätäkin korkeampia. Pakolaisongelman kumuloituessa myös maahanmuuttokriittisyys on nostanut päätään ja saanut osakseen voimistuvaa kannatusta.

Mikä olisi moraalinen ja eettinen tapa suhtautua pakolaiskriisiin? Voiko kristitty olla maahanmuuttokriittinen? Jos voi, millainen on oikeaa ja millainen väärää maahanmuuttokriittisyyttä? Voiko tai tuleeko kristityn suhtautua maahanmuuttoon kritiikittömästi? Jos voi, miksi? Onko islamin vahvistuva läsnäolo Euroopassa uhka kristinuskolle ja länsimaisille arvoille?

Maahanmuuttomyönteisiä puheenvuoroja täällä, täällä ja täällä; maahanmuuttokriittisiä puolestaan täällä, täällä, täällä. Tunnettu maahanmuuttokriitikko, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho on sivumennen sanoen kirjoittanut Scripta-blogissaan myös lestadiolaisuudesta.

Ympäristö

Näyttää siltä, että planeettamme luonto ei kerta kaikkiaan kestä jatkuvan talouskasvun ideologiaa. Vai näyttääkö?

Miksi emme muuta radikaalisti elämäntapojamme vaikka äärimmäinen tuho kolkuttelee jo ovella? Kuinka kristityn tulisi suhtautua meitä ympäröivään luontoon? Onko olemassa kristinuskon näkökulmasta ongelmallisia ympäristöideologioita? Onko kapitalismia ja markkinataloutta mahdollista sovittaa yhteen ympäristöarvojen kanssa?

Paavi Franciscuksen uusin paimenkirje ”Laudato Si” käsittelee ympäristöarvoja, erityisesti ilmastonmuutosta kristillisestä näkökulmasta.

Talous

Suomen talous on jumittunut lamaan/taantumaan eikä tilanteeseen näytä olevan helppoja ratkaisuja. Mitä meidän tulisi tehdä? Mitkä olisivat moraalisesti ja eettisesti kestäviä ratkaisuja? Olemmeko valmiita tinkimään elintasostamme? Olemmeko valmiita palvelemaan isänmaata? Olemmeko valmiita luopumaan omastamme lähimmäisen hyväksi?

Kehotan muuten jokaista katsomaan tämän dokumentin. Se valottaa hyvin, millaisia globaalin mittakaavan ongelmia talousjärjestelmäämme sisältyy.

Maallistuminen

Maallistuminen etenee, erityisesti länsimaissa. Mitä uhkia siihen sisältyy? Sisältyykö siihen myös mahdollisuuksia? Olemmeko valmiita tukemaan niitä, jotka joutuvat kärsimään uskonsa vuoksi ja valmiita tarvittaessa kärsimään myös itse? Vai onko meistä tullut niin laiskoja, väsähtäneitä ja mukavuudenhaluisia, ettemme ole valmiita tinkimään elämänlaadustamme vakaumuksemme vuoksi?

Tämä kirjoitus valottaa sitä, millaisessa yhteiskunnassa saatamme tulevaisuudessa elää.

Hiukan hyviäkin uutisia: Aito avioliitto-kansalaisaloite keräsi allekirjoituksia yli 101 000! Upea suoritus! Kiitokset kaikille allekirjoittaneille ja asiassa aktivoituneille! Aito Avioliitto-yhdistys jatkaa tämän jälkeenkin tärkeää työtään miehen ja naisen välisen avioliiton, perinteisen perheinstituution sekä konservatiivien sananvapauden puolesta.

53 kommenttia artikkeliin ”Melskeinen aika

 1. Äärettömän hyviä kysymyksiä taas kerran, joskin mahdottoman vaikeita. Esim. tuossa pakolaisasiassa minusta oman kansan etusijalle nostamiseen liirtyvät ajatukset eivät sovi kristitylle. Toisaalta aina olisi mietittävä, mikä on se keino, joka parhaiten ratkaisee ongelmia ja vaikuttaa tehokkaimmin. Kyse on rajallisten pääomaresurssien mahdollisimman tehokkaan käytön selvittämiseen liittyvästä oingelmasta. Joskus esim. kaikkein huonoin tapa auttaa, on antaa hädänalaiselle rahaa käteen, sillä tällöin voi olla riski, että nämä rahat jatkavat matkaa rikollisille, jotka elävät toisten hädästä.

  Pakolaiskysymykseen liittyy myös eettisesti vaikeita kysymyksiä, miten taistella järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan?

  Näiden kysymysten äärellä minä rukoilen: ohjaa sinä Isä päättäjien kättä ja herätä hyväosaiset ihmiset uneliaisuudesta näkemään ympärillä olevien hätä ja tuska.

  Tykkää

 2. Hyvä kommentti.

  Välillä on hyvä pohtia laajempiakin ympyröitä kuin vain vanhoillislestadiolaisuutta ja sen ongelmia. Tällä tavoin niihinkin voi saada oikeanlaista todellisuudentajua ja perspektiiviä.

  Jokaisen ihmisen ihmisarvon luovuttamattomuudesta on pidettävä kiinni, oli hän mitä kansallisuutta tai uskontoa tahansa. Siitä ei voi kristitty tinkiä.

  Voi kuitenkin pohtia, kuinka tehokas ja kestävä ratkaisu maahanmuutto on köyhyyteen ja humanitaarisiin kriiseihin. Ratkeavatko Irakin, Syyrian ja Somalian sisällissodat sillä, että näiden maiden väestö siirtyy Eurooppaan? Sillä rahamäärällä, jolla sosiaalitoimisto asuttaa vaikkapa yhden maahanmuuttajaperheen helsinkiläiseen kerrostalokolmioon sekä maksaa heidän kotouttamisensa, voitaisiin lähtömaan pakolaisleireillä auttaa todennäköisesti moninkertaista määrää ihmisiä.

  Tykkää

 3. Erittäin hyvä kysymys Joona. Tämä esitys havainnollistaa todellista ongelmaa hyvin: http://www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

  Toisaalta niin kauan kuin itse en ole päättämässä maahanmuuttopolitiikasta, minulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kohdella maahan tulleita pakolaisia (riippumatta heidän elintasostaan tai motiveistaan) samanarvoisina Jumalan luomina lähimmäisinä.

  Olen myös pohtinut sitä, että Jeesuksen lähetyskäskyn näkökulmasta maahanmuutto muslimienemmistöisestä maasta kristittyyn maahan voi olla myös hyvä asia.

  Tykkää

 4. Anonyymi

  Vielä on tarkoin varottava, ettei kukaan saa Jeesuksen nimeä sinulta väärentää, tahi vaihtaa tätä Jeesus-lasta johonkin Fransiskukseen, Dominikukseen, Kartusiaanimunkistoon, messuihin, aneisiin, almuihin, paastoihin tai muihin sellaisiin, kuten paavilaisuus tekee, sillä siten menee kaikki nurin, ja ihan eksytään. Syntiä vastaan ei näet ole taivaassa eikä maan päällä muuta auttajaa kuin tämä neitsyt Marian poika, jolla on nimenä Jeesus!

  Joka siis etsii toista Vapahtajaa, munkkiseurasta tai mistä muusta tahansa, hän on kadotettu. Mutta joka taas voisi kutsua tätä lasta oikealla nimellään ja sanoa vapahtajakseen, hänen asiansa olisi hyvin. Tämä nimi sanoo meille kaikki. Yksin häneltä meidän tulee apua etsiä, ei mistään muualta.

  M. L.

  Tykkää

 5. ”Keskustelun teki sekavaksi se, että jotkut maallikkopuhujat tulkitsivat pappien puheenvuoroja tietyistä ennakkokäsityksistä lähtien. Puheenjohtaja Viljanen ihmettelikin, miksi jotkut näkivät tarpeelliseksi vastustaa jyrkästi käsityksiä, joita kukaan ei ollut esittänyt.”

  Evankeliumin työ laajenee, SRK:n historia 2 (SRK), sivu 423

  Tykkää

 6. Varmaankin Anonymouksen aiempaan kommenttiin! 🙂

  Mutta olisi tietysti paikallaan että ”luterialaiset” ja ”lestadiolaiset” yhteisötkin vaihtaisivat nimensä ”Jeesuksen seuraksi” tai seuraajiksi kuten ”Societas Jesu” eli jesuiitat… 🙂

  Tykkää

 7. Anonyymi

  Anonymouksen aikaisemman kommentin allekirjoitus on M. L. (Martin Luther), jonka uudenvuodenpäivän 1531 kotiseuroissa huonekunnalleen pitämästä saarnasta (sen suomennoksesta) Anonymouksen kommentti on sitaatti.

  M. K. Kirjoittaa:

  ”Mutta olisi tietysti paikallaan että ”luterialaiset” ja ”lestadiolaiset” yhteisötkin vaihtaisivat nimensä ”Jeesuksen seuraksi” tai seuraajiksi kuten ”Societas Jesu” eli jesuiitat… :)”

  Tähän sopinee vastaukseksi toinen sitaatti: ”sinäpä sen sanoit.” (Matt. 26:25) tai: ”sinäpä sen sanot.” (Luuk.23:3).

  Korteniemien kirjoitukset ja kommentit tällä sivustolla tuntuvat kyllä olevan linjassa tämän edellä olevan M.K.:n kommentin kanssa.

  Täällä kirjoitetaan ja kommentoidaan – omasta toimeksiannosta – vanhillislestadiolaisen kristillisyyden nimissä. Onko tällainen Jeesuksen seuraajan tuntomerkki?

  Jeesuksen seuraajat ovat lähetettyjä. (Matt. 28:16-20)

  Tykkää

 8. Hankala keskustella, kun en tiedä onko tässä nyt yksi, kaksi vai kolme Anonyymiä. Suosittelen käyttämään nimimerkkiä (Nimi/URL-osoite) niin keskustelu on mielekkäämpää.

  Mutta anonyymi(t) on nyt ilmeisesti sitä mieltä, että:

  a) Joona kirjoituksellaan asettaa autuuden ehdoksi hyvät teot – ”yksin uskosta” ei siis riitä.

  Tätä Joona ei tietenkään tarkoita. Ainakaan minä en saa siitä sellaista kuvaa millään tahdolla – hyvällä tai pahalla.

  Amicus curiae on kommentillaan ilmeisesti sitä mieltä, että ensimmäinen anonyymi ”vastustaa jyrkästi käsityksiä, joita kukaan ei ollut esittänyt”. Kieltämättä siltä se hiukan vaikuttaa.

  Raamattu puhuu kuitenkin paljon hyvistä teoista, jotka ovat myös hengen hedelmää. (Voivat ne olla toki myös omavanhurskautta. Totta tämäkin puoli.) Miksi näistä asioista ei saisi keskustella?

  b)
  Kommentoijat pyrkivät kirjoittamaan asioista vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden nimissä, eli koko uskonyhteisön näkemyksenä/kantana.

  Vai ymmärsinkö oikein?

  Jos ymmärsin, niin väite on kyllä aika mieletön.

  Tällä kirjoittaa jokainen ihan omana itsenään, omine mielipiteineen ja näkemyksineen. Joonakin on tainnut ainakin sata ja yksi kertaa todeta, että hän ei kirjoita ylemmän auktoriteetin edustajana vaan yksityisenä kristittynä kysyen ja keskustellen.

  Oletko Anonyymi sitä mieltä, että Jeesuksen seuraaja ei voi kirjoitella uskostaan sosiaalisessa mediassa (jota myös tämän blogin keskustelu edustaa)?

  Olin juuri joku aika sitten kuuntelemassa alustusta, jossa alustajaveli totesi, että ”vaikka sosiaalisen median keskusteluihin liittyy usein negatiivisia mielikuvia, on moni uskovainen nostamassa siellä esiin myös uskomisen asioita. Keskustelukanavalla ei ole merkitystä, vain keskustelun sisällöllä.”

  Pyytäisinkin nyt Anonyymiä osoittamaan selkeästi, missä kohtaa keskustelu on hänestä mennyt vikaan. Voidaan sitten keskustella siitä. Epämääräisillä vihjauksilla se ei onnistu. Siitä aiheutuu vain pahaa mieltä.

  Minäkin olen törmännyt tällä palstalla mielipiteisiin, joita en voi allekirjoittaa. Olen myös saattanut esittää näkemyksiä, jotka ovat totuuden vastaisia. Kannattaa muistaa, että me olemme yksittäisinä kristittyinä erehtyväisiä.

  ”Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää.”

  ”Minä puhun niin kuin ymmärtäväisille; arvostelkaa itse, mitä minä sanon.”

  Tykkää

 9. Anonyymi

  ”Oppikaamme siis ahkerasti tätä nimeä oikein tuntemaan, tietäen, että tällä lapsella on nimenä Jeesus eli Vapahtaja sen tähden, että hän vapahtaa suurimmasta ja vaarallisimmasta kurjuudesta, nimittäin synnistä, eikä vain jostakin vähäpätöisestä hädästä ja ulkonaisesta ahdistuksesta, joita tämä elämä tuo mukanansa, kun yhdelle sattuu yksi, toiselle toinen onnettomuus ruumiin, tavaran tai muun puolesta. Sellaisista Jumala on käskenyt maailman itse auttaa itseänsä; sen tähden ovat kuninkaat ja keisarit olemassa, että he suojelisivat alamaisiansa vihollisilta; isät ja äidit ovat lasten elättämistä ja kasvattamista varten, lääkärit antamassa neuvoja ja apua ruumiillisesti sairaalle, j.n.e. Mutta he ovat kaikki heikkoja auttajia häneen verraten, joka ”vapahtaa kansansa heidän synneistänsä”.

  Joka siis tahtoo omistaa tämän lapsen ja tunnustaa hänet Jeesukseksensa eli Vapahtajaksensa, hän muistakoon, ettei hän ole vapahtaja vain tätä elämää varten, jonka toimen hän (kuten jo sanoin) on antanut toisten tehtäväksi, vaan hän on auttaja iankaikkiseen elämään, hän vapahtaa synnistä ja kuolemasta. Sillä mistä synti on poissa, sieltä täytyy kuolemankin pysyä poissa. Ajattele siis, eikö sinulla ole Jumalalta toivomista enempää kuin keisarilta ja muilta tämän maailman mahtavilta. Jos taas et tahdo uskoa tämän elämän perästä toista elämää, niin riittävät sinulle kyllä vapahtajiksi keisari, isä ja äiti sekä lääkärit. Nämä ovat näet asetetut tämän elämän tarpeita varten.

  Mutta jos uskot, että tämän elämän perästä seuraa toinen elämä, niin juuri sitä varten sinä tarvitset tätä Vapahtajaa. Siihen sinua eivät auta keisarit, ei isä, ei äiti, eivät lääkärit eivätkä mitkään muut, eivätpä edes enkelitkään. Totta on myös, että siinäkin tapauksessa, jos keisari, isä ja äiti tahi muut ihmiset eivät tahdo tai voi auttaa, Herra Jeesus on omiansa auttamassa. Mutta se ei kuitenkaan ole hänen varsinainen virkansa, jonka tähden me saarnamiehet emme ihmisille sitä varta vasten opetakaan.”

  Martin Luther (Huonepostilla)

  PS. …”vaikka sosiaalisen median keskusteluihin liittyy usein negatiivisia mielikuvia, on moni uskovainen nostamassa siellä esiin myös uskomisen asioita. Keskustelukanavalla ei ole merkitystä, vain keskustelun sisällöllä.”

  Keskustelijan nimellä tai nimimerkillä ei myöskään ole merkitystä, vain kommentin sisällöllä.

  Tykkää

 10. Anonyymi

  Olof Tallius 7. lokakuuta 2015 klo 14.20:

  ”Pyytäisinkin nyt Anonyymiä osoittamaan selkeästi, missä kohtaa keskustelu on hänestä mennyt vikaan. Voidaan sitten keskustella siitä. Epämääräisillä vihjauksilla se ei onnistu. Siitä aiheutuu vain pahaa mieltä.

  Minäkin olen törmännyt tällä palstalla mielipiteisiin, joita en voi allekirjoittaa. Olen myös saattanut esittää näkemyksiä, jotka ovat totuuden vastaisia. Kannattaa muistaa, että me olemme yksittäisinä kristittyinä erehtyväisiä.”

  ONKO täällä joku (muukin kuin O. T.) sanonut/kirjoittanut, että keskustelu on mennyt vikaan? Ei kai Lutherin kotisaarnan siteeraaminen anna sellaista käsitystä? Ja jos antaa, niin miettiköön itse kukin tykönään, olisiko tarpeen korjata asiaa omalta osaltaan. Muiden osalta ei voi korjata tällä foorumilla, eikä muutenkaan.

  Tähän mennessä täällä on kaksi anonyymiä jättänyt kommenttinsa.
  Toinen anonyymi kirjoitti sanan ”Aamen” ensimmäisen Luther-sitaatin perään.

  Luther-sitaattien lisäksi anonyymi kommentoi (mielestään varsin niukkasanaisesti) Markku Korteniemen kommenttia (joka ei vastannut aamenta).

  Tykkää

 11. No täytynee sanoa uudelleen: meidän Herramme on niin armollinen, että hyväksyy Jeesuksen seuraajille muitakin nimiä; kuten ”luterilaiset” ja ”lestadiolaiset”, mistä nimistä asiaan perehtymätön kyllä ei voi ollenkaan päätellä heidän olevan juuri Jeesuksen seuraajia ja kristittyjä, kuten vaikkapa jesuiittojen nimestä…

  Rohkaisen anonyymejä käömään keskustelua omalla nimellään, jolloin asioiden korjaaminenkin on helpompaa.

  Tykkää

 12. Tästä eteenpäin Hulluinhuonelais-blogissa astuvat voimaan seuraavat uudet säännöt:

  – Jokaista kommentoijaa rohkaistaan osallistumaan keskusteluun omalla nimellään. Tämä ei ole silti pakollista. Vähimmäisvaatimus kuitenkin on, että jokainen kommentoija käyttää vähintään nimimerkkiä. Täysin anonyymi keskusteleminen ei ole enää sallittua.

  – Keskustelussa on ehdottoman kiellettyä pyytää tai varsinkaan vaatia toista kommentoijaa kertomaan henkilökohtaisista asioistaan, mukaanlukien uskostaan tai sieluntilastaan. Kehotamme keskustelijoita olemaan varovaisia myös oma-aloitteisen yksityisasioistaan kertomisen suhteen. Julkinen blogi ei ole välttämättä hyvä foorumi sellaiseen.

  Poistamme tästä päivästä lukien kaikki anonyymit kommentit ja/tai kommentit, joissa udellaan muiden keskustelijoiden yksityisasioita.

  Kaikkia kommentoijia pyydetään olemaan sen verran ystävällisiä ja kohteliaita blogisteja kohtaan, että kommentit käsittelisivät kulloistakin postausta tai sen aihepiiriä. Tietty luova kaaos on sallittua – siksi emme ainakaan vielä tee mitään sääntöjä tämän suhteen. Tahalllinen keskustelun sivuraiteille johtaminen on kuitenkin asiatonta käytöstä ja sitä on ikävä seurata.

  Tykkää

 13. Kiitokset Joona näistä uusista käyttösäännöistä. Tuo selkeyttää, että ei kommentoida täysin Anonyymeinä. Itse en myöskään ymmärtänyt oikein rahtustakaan yllä käydystä keskustelusta, kun kommentit olivat täysin irrallisia ja mihinkään liittymättömiä. Ajattelen että on kohteliasta blogin pitäjiä kohtaan yrittää pysyä annetussa aiheessa. Siispä jatkankin Joonan esittämien kysymysten tarkastelua.

  Joona: ”Miksi emme muuta radikaalisti elämäntapojamme vaikka äärimmäinen tuho kolkuttelee jo ovella? Kuinka kristityn tulisi suhtautua meitä ympäröivään luontoon? Onko olemassa kristinuskon näkökulmasta ongelmallisia ympäristöideologioita? Onko kapitalismia ja markkinataloutta mahdollista sovittaa yhteen ympäristöarvojen kanssa?”

  Kapitalismi ja markkinatalous ovat aina sovitettavissa ympäristö- ja muiden arvojen kanssa. Itse asiassa markkinatalousjärjestelmä on ainoa järjestelmä, joka mahdollistaa aivan kaikkien arvojen huomioon ottamisen. Markkinatalous antaa päätösvallan yksittäisille kuluttajille: jokaiselle, jolla on rahaa. Muut talousjärjestelmät taas edustavat ja ajavat enemmistön tai harvain arvoja.

  On kuitenkin totta, että koska ihmiset, yksittäiset kuluttajat, ovat liian tyhmiä ja vain lyhyellä tähtäimellä toimivia (omaa elinaikaansa ajattelevia), on ihmisten kysynnän vapautta tarpeen rajoittaa mm. ympäristösäännöksin. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että riityävän tehokkaisiin ymäristönsyojelutoimenpiteisiin ei tulla ryhtymään ajoissa. Poliittista yhteisymmärrystä kansainvälisellä tasolla ei nähtävästi saavuteta ennen kuin on liian myöhäistä. Olemme jo lähes joka sektorilla ylittäneet kaikki ”kriittiset rajat”, mikä tarkoittaa sitä, että vahinko on peruuttamaton. Luonnnon uusiutumiskyky on joiltain osin mennyttä.

  Markku joskus taannoin puhui siitä, että pitäisi siirtyä suunnitelmatalouteen, jossa kulutusta ja tuotantoa rajoitetaan merkittävästi. Tähän sanon, että ajatus on kaunis, mutta utopiaa: käytännön poliittiset realiteetit huomioon ottaen toteuttamiskelvoton.

  Tykkää

 14. Vielä se on sanottava, että koko luomakunnan, ympäristön, tulisi olla kristitylle pyhä. Pyhää asiaa ei taas saa tuhota. Luonto, maa, vedet ja eläimet ovat Jumalan luomaa siinä missä ihmiselämäkin.

  Miten osoitamme kunnioitusta Jumalan luomistyötä kohtaan?

  Tykkää

 15. On tietenkin mielekkäämpää ja pitkällä tähtäimellä kannattavampaa tarttua sairauden syihin ja ennaltaehkäisyyn kuin oireiden hoitamiseen. Nyt kun tässä suossa kuitenkin jo ollaan, niin eiköhän meidän tule tehdä täällä paikallisesti se mitä pystymme, juurikin kuten Olof Tallius asian ilmaisi. Paitsi, meillä on toki yksityisinä henkilöinä mahdollisuus tukea niiden toimintaa, jotka tekevät kentällä konkreettista työtä ongelmien ratkaisemiseksi.

  Käytän nyt tilaisuuden hyväksi pieneen mainostamiseen (blogistit poistakoon mikäli on asiatonta tälle foorumille). Ahtisaaren perustama konfliktinratkaisujärjestö CMI pureutuu juurikin kriisien ydinongelmiin ja pyrkii rauhanomaisiin kauaskantoisiin ratkaisuihin. Yksityiset lahjoittajat ja säätiöt ovat heidän toiminnalleen olennaisen tärkeitä – etenkin nyt kun valtion tuki pienenee kehitysmäärärahojen leikkausten myötä. Järjestön toiminnasta voi lukea lisää vaikkapa heidän omilta nettisivuiltaan http://www.cmi.fi/fi/.

  Tykkää

 16. Nykyinen päähallituspuolue ei isommin tuo framille perustajansa santerialkion ajatuksia: Alkio puhui mm. ”kapitalistisen ansaitsemishalun itsetiedottomasta pakkovallasta” ja tavoitteena oli löytää henkiseen kasvuun ja ekologiseen ajatteluun (maahenkeen jne.) pohjautuva kolmas tie materialismiin pohjautuvien marxilaisen sosialismin ja kapiatalismin väliin…

  Ihmisen luontaiseen itsekkyyteen ja ahneuteen perustuva kansainvälinen kapitalismi ja markkinatalous ovat 200 vuoden aikana ajaneet maailmamme konkurssitilaan: 1) ekologisesti; vrt. kasvi- ja eläinlajien kuolemat ja sukupuutot, ilman ja merten saastuminen, ja ennenkaikkea ilmastonmuutos!
  2) taloudellisesti; kaiken yllä leijuu erityisesti ns. spekulatiivisen talouden kylkiäisenä hybertalousromahduksen uhka, minkä kuilun reunalla maailmantalous kävi jo vuonna 2008
  3) kansainvälinen markkinatalous ja viihdeteollisuus ovat tukahduttamassa kaiken paikallisen, alkuperäisen ja henkisen, ja muokanneet globaaleiksi perusarvoiksi hedonistiset nautinnot ja materialismin.

  Kun aikaa on enää vähän, elämän rytmi käy yhä ”tehokkaammaksi” ja kiireisemmäksi. ”Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa.” (Room. 8:22)

  Ekologisista tuhoista kertoo monin paikoin myös Johanneksen ilmestys: mm.
  ”7 Ensimmäinen enkeli puhalsi torveensa. Silloin tuli rakeita ja tulenlieskoja ja niiden seassa verta, ja ne iskivät maahan. Kolmannes maasta paloi, kolmannes puista paloi, ja samoin paloi kaikki vihanta ruoho.
  8 Toinen enkeli puhalsi torveensa. Silloin syöksyi mereen jokin, mikä oli suuri kuin vuori ja liekehti tulta. Kolmannes merestä muuttui vereksi,
  9 kolmannes meressä elävistä eläimistä kuoli ja kolmannes laivoista tuhoutui.
  10 Kolmas enkeli puhalsi torveensa. Silloin putosi taivaalta suuri, soihtuna palava tähti, ja maahan pudotessaan se täytti kolmanneksen virroista ja vesien lähteistä.
  11 Tähden nimi oli Koiruoho. Kolmannes vesistä muuttui karvaaksi kuin koiruoho, ja monet ihmiset kuolivat vedestä, koska se oli tullut myrkylliseksi.” (Ilm.8)

  Tykkää

 17. Markku
  Olen suureksi osaksi samaa mieltä, mutta katson asiaa tässä vähän käytännöllisemmin. Olkoonpa alkiolaisuus miten söpöä tahansa, on syytä muistaa että eniten meitä ovat nykytilanteeseen ohjanneet teknologian ja lääketieteen kehitys ja muut käytännölliset syyt, eivät aatevirtaukset. Eivät konkurssitilaan ole meitä saattanut kapitalismi tai sosialismi eivätkä meitä pelasta vihreät jotka tosiasiassa ajavat nykymenoa tuulivoimalla maustettuna.

  Jos maailman suunta haluttaisiin aatteellisesti muuttaa, tällainen aate olisi kyllä totaalisesti poikkeava nykyvirtauksista tai mistään ihmisen vielä kokeilemasta.

  Aatteesta riippumatta ihminen näyttää haluavan aina enemmän ja parempaa. Samaan aikaan väestö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. ”Konkurssitilan” syy on teollinen vallankumous ja samaan aikaan tapahtunut lääketieteen huima kehitys. Lähdit 200 vuoden takaa eli n. 3 ihmisiän takaa. Silloin ihmisiä oli enintään 1 miljardi (nyt yli 7). Kristuksen syntymän aikoihin muutama sata miljoonaa, samoin vielä keskiajalla. Maailman väestö on alkanut varsinaisesti lisääntyä vasta 1700-luvulla, jolloin väkiluku tuplaantui. Teollistumiseen luontaisesti on kuulunut mahdollisimman paljon romun tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti ja halvasti. On ollut luontevaa omistaa ja kuluttaa mahdollisimman paljon. Oksettavaahan tämä on, mutta en osaa siitä aatteita syyttää. Kyllä kaikissa kulttuureissa on pyritty maksimoimaan hyvinvoinnin määrä ja lisäämään aineellistakin hyvinvointia.

  Onneksi suunta alkaa olla toisenlainen eli ilmeisesti kuluttamisen ihanteeksi ovat muodostumassa muut asiat kuin romun omistaminen. Onkohan se sitten se hömppäviihde, mene ja tiedä. Tavaran kerääminen on varmaan muodissa siellä, missä sitä ennen on ollut niukasti.

  Esimerkiksi tuhoisasta elämäntavasta voin ottaa itseni. Jos omaa elämäntapaani suurperheellisenä ja tyypilliset hilanvitkuttimet (ilman erityistä ylellisyyttä) omistavana omakotitaloasukkaana voisivat noudattaa kaikki maailman ihmiset Intiasta Alaskaan, olisimme nopeasti tuhossa. Kyllä minä tunnen joskus piston sielussani ja sitten kohautan olkiani ja jatkan elämääni.

  Ps.
  Alkuperäiskulttuurin tukahtuminen lähinnä amerikkalaisella viihdehömpällä on surullista ja salakavalaa. On hankala kuvitella miten suuri vaikutus Hollywoodilla on kaikkeen.

  Tykkää

 18. Joonan lainaama paavi Franciscuksen Laudato Si (lat. Ole ylistetty) on poliittinen ja hengellinen vetoomus ihmiskunnan puolesta. Koska politiikka tarkoittaa yhteisten asioiden hoitamista, täytyy meidän kristittyinä ehdottomasti pohtia sitä, onko politiikkamme eli yhteisten asioiden hoitaminen sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Koska kaikki liittyy kaikkeen, tulisi myös ekologisen ajattelun olla kokonaisvaltaista eli voisimme puhua jopa ekoteologiasta.
  Koska tuhoa ei voi paeta, eikä päätä laittaa pensaaseen, on katsottava totuutta suoraan silmiin. Kaikki kuvitelmammekin omasta viattomuudestamme luomakunnan tuhoamiseen ovat syntiä. Globaali epätasa-arvo on hirvittävä vääryys. Olemme rikollisia, kuin rikas mies vertauksessa Rikas mies ja Lasarus, jossa portin pielessä paiseineen makaava Lasarus saa armosta syödä rikkaan pöydältä pudonneita murusia.
  Kun ihminen hylkää Jumalan, “Herran pelon” ja pyhyyden tuntemisen, ja korottaa korruptoituneen järkensä kaiken mitaksi, niin kysymyksessä on ylpeyden synti, joka tulee meidän ja meidän lastemme maksettavaksi. Ihmiskunta tullaan laittamaan selkä seinää vasten ja vastuuseen teoistaan. Riistopolitiikka, heikoimpien sortaminen ja tulevaisuuden kustannuksella velaksi eläminen on kertakaikkiaan ohi joka asiassa. Kun kohtelemme luomakuntaa riistämällä, tuhoamme samalla ihmisen elinmahdollisuuksia ja rikomme Älä tapa- käskyä mennen, tullen ja palatessa.
  Jumalan kutsu (5 Moos: 15-16, 19) vuosituhansien takaa on edelleen voimassa: “15) Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan, 16) kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi…19) Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.”
  Kristinuskon syvin sanoma rakentuu tietyllä tavalla epätoivon päälle, kun kaikki on menetetty, siihen hetkeen kun kaikki näyttää mahdottomalta. Nyt ei auta muu kuin nöyrtyminen ja parannus sekä hihojen kääriminen, mutta kärsimään joudumme, kun erilaiset jännitteet purkautuvat ja taistelu elintilasta alkaa. Joudumme väistämättä jakamaan omastamme, ja opettelemaan vähään tyytymistä. Palataan siis takaisin lähtöruutuun perusasioiden äärelle. Less is more- ajattelutavan soisi lisääntyvän.
  Siionin Kevät: “Jos maailman suunta haluttaisiin aatteellisesti muuttaa, tällainen aate olisi kyllä totaalisesti poikkeava nykyvirtauksista tai mistään ihmisen vielä kokeilemasta.” Mikähän se voisi olla? Luulen, että vastaus on lähempänä kuin hoksaammekaan :-).

  Tykkää

 19. Hienoja kysymyksiä Joona.

  Jos aloitettaisiin vaikkapa maahanmuuttoasiasta. Mitenkä kristityn tulisi suhtautua em. asiaan. Ensinnäkin maahanmuuttokriittisyys ei tarkoita aina vieraan kultturin ihmisen vastustamista (mitä ei tulekaan tehdä) vaan se voi myös olla sen taustojen ja syiden kritisoimista joka taas on ymmärrettävää ja tarpeellista. Eli kristitty voi kritisoida taustoja mutta ei saa tietenkään hyljätä vierasmaalaista hädänalaista joka on todellinen kärsijä tässä ahneiden herrojen järjestämässä kaaoksessa.

  Sitten luonto ja ympäristöasioihin. Ajattelisin niin että loppujen lopuksi Jumala on se instanssi jonka hyväksyntä tarvitaan myös luonnontilan muutokseen. Emme me ihmiset ole onneksi niin mahtavia että voisimme totaalisesti romuttaa tämän maapallon. Muistakaamme että maapallo ei ole mikään ”made in china” tuote. Näkisin että niinkuin ihmisiin, tavaroihin ym. syntiinlankeemuksesta ”kiitokseksi” tuli osalliseksi myös luontoon epätäydellisyys ja haavoittuvaisuus. Näin ollen näyttää siltä että osittain luonnon tuhoutuminen(kin) kuulunee käsikirjoitukseen. Vain sana on katoamaton. En vastusta luonnon hellää käsittelyä mutta mielestäni autolla töihin tai seuroihin meno ei ole syntiä. Katsokaapa miten lähi-idän sodissa saastutetaan. On tekopyhää kaataa kaikki kuorma tavallisen kansan ikeeksi kun toisella kädellä tehdään ties mitä. Lisäksi eikö autot ja muut ole Jumalan lahjaa.

  Tykkää

 20. wxy

  1. En usko ilmastonmuutokseen. Maapallon keskilämpötila ei ole noussut yli 18 vuoteen hiilidioksidipäästöistä huolimatta.
  2. Talous tulee kyllä todennäköisesti romahtamaan, mutta se ei johdu kapitalismista, vaan keynesiläisestä elvytyspolitiikasta.
  2000-luvun alussa Yhdysvalloissa puhkesi ns ”teknokupla” aiheuttaen pörssiromahduksen. Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) halusi saada ihmiset kuluttamaan velaksi koska sen uskottiin elvyttävän kysyntää. Niinpä Fed laski ohjauskorkonsa vain yhteen prosenttiin. Tämä yhdistettynä hallituksen omistusasumista tukevaan politiikkaan aiheutti valtavan asuntokuplan jonka puhkeaminen aiheutti finanssikriisin. Kriisin jälkeen poliitikot ja keskuspankkiirit eivät myöntäneet ongelmien johtuneen heidän politiikastaan. Niinpä kriisin ratkaisuksi tarjottiin elvytystä (samaa politiikkaa joka oli kriisin aiheuttanut). Ohjauskorot Amerikassa ja Euroopassa ovat olleet nollan tuntumassa jo seitsemän vuotta, ja valtiot ovat velkaantuneet kovaa vauhtia. Rahan painaminen on aiheuttanut kuplia joka puolelle (esim pörssiin). Reaalitaloutta elvytys ei ole auttanut, vaan ”talouskasvu” on viime vuosina ollut lähinnä sijoituskohteiden hinnannousua. Kulat puhkeavat heti kun keskuspankit joutuvat nostamaan ohjauskorkojaan (toinen vaihtoehto massiivinen inflaatio).

  ”Kun aikaa on enää vähän, elämän rytmi käy yhä ”tehokkaammaksi” ja kiireisemmäksi.”
  Tämä on täysin ristiriitainen väittämä. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että saman hyödykkeen voi tuottaa vähemmillä resursseilla kuin aikaisemmin. Jos siis työntekijästä tulee tehokkaampi, hänen tarvitsee käyttää vähemmän aikaa työntekoon saadakseen tarvitsemansa/haluamansa tuotteet, joten hänestä tulee siten vähemmän kiireinen. Jos tehokkuus laskee, silloin joutuu työskentelemään kauemmin (tulee kiireisemmäksi) Nykyään ihmiset käyttävät vähemmän aikaa työntekoon kuin luultavasti koskaan ennen, koska tehokkuus on parempi kuinennen. En todellakaan voi ymmärtää tuota yleistä oletusta nykyajan kiireisyydestä.

  Tykkää

 21. wxy

  ”Globaali epätasa-arvo on hirvittävä vääryys.”
  Mitä tarkoitat. Varallisuuden määrä maapallolla ei ole vakio, vaan varallisuutta tuotetaan. Jos länsimaat tuottavat paljon varallisuutta, miten se on kehitysmailta pois? (monet kehitysmaat kyllä harjoittavat omaa kansaansa kurjistavaa rahapolitiikkaa, mutta ei kai se suomalaisten syytä ole)

  Tykkää

 22. wxy

  Mitä mieltä palstan teologit olette Lutherin talousopetuksesta? Lutherin mukaan liian korkean hinnan periminen tuottesta on varastamista. Iso katekismus: ”Kauppaa tehtäessä kiskotaan ylihintaa, pannaan mielivaltaisia rasitteita, nyljetään ja kiusataan.” ja ”Jokainen harjoittaa kauppaa oman mielensä mukaan ja lisäksi vielä häikäilemättömän röyhkeästi, aivan kuin hänellä olisi täysi oikeus myydä tavaransa niin kovaan hintaan kuin haluaa.” Luther käsittelee aihetta myös tässä: http://www.lutherdansk.dk/Martin%20Luther%20-%20On%20trading%20and%20usury%201524/ON%20TRADING%20AND%20USURY%20-%20backup%20020306.htm Luherin mukaan ilmeisesti myös korkon perimeinen lainasta on syntiä ja myös Nikean ensimmäinen kirkolliskokous kielsi koron perimisen. En ole kuullut kenekään opettavan näitä asioita nykyaikana. Talustieteen mukaan resurssien tehokas kohdistaminen on mahdollista, jos hinnat eivät jousta kysynnän ja tarjonnan mukaan (eli nouse kysynnän kasvaessa). Voiko uskovaiene kannattaa markkiantaloutta (hintamekanismia) tai työskennellä rahoitusalalla?

  Tykkää

 23. ”Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri”, sanotaan 1.Timoteuskiejeessä.

  Ahneus melkein missä tahansa asiassa on ihmiskunnan pahin vitsaus mielestäni. Olen ymmärtävinäni, että viljelyn ja varjelun perimmäinen tarkoitus olisi toimia siten, että seuraukset olisivat hyvät = kaikille parhaaksi. Se on yhtä kuin kohtuullisuus. Itsestäänkin tulee pitää kohtuullisesti, muuten ei hyvä seuraa.
  Pulma onkin siinä, että kohtuus ei ole kaikille sama, koska meidät on luotu erilaisiksi 🙂

  Jumalan luomalla ajattelukyvyllä ja järjellä ihminen on voinut kehittyä ja kehittää ihmeellisiä taitoja ja haalia tietoa, joita ihmiskunta käyttää sekä hyvään, että pahaan.

  Ahneus on synnyttänyt mm.sortopolitiikkaa, ( imperialismia ) korruptiota, suunnatonta väkivaltaa ja riistoa erilaisten sotien ja valtaisan sotateollisuuden ja armeijoiden voimin. Onko laskettu, kuinka paljon tälläkin hetkellä kaikkeen viimemainittuun sitoutuu rahaa ja pääomia tälläkin hetkellä?

  Ahneus ei ole vain rahaa, vaan myös valtaa.

  Siionin Kevät, hyvä kun toit esiin maailman väestöräjähdyksen kehityksen!

  Olen aiemmin tuonut esiin ajatuksen, että on todennäköistä, että itse Luoja on katsonut parhaaksi, että ihminen kehittää ”inhimillisen” keinon hillitä lisääntymistään – ehkäisyn. Raamatun aikojen syntyneiden lasten heitteillejättö on ollut yhtä julmaa kuin abortit.

  Miten maapallomme makaisi nyt, jos ihmiskunta olisi koko ajan lisääntynyt rajoittamatta millään tavoin? Mitä olisi tapahtunut esim. Kiinassa tai Intiassa? MIkä mahtaisi olla maailman väkiluku?

  Romun tuottaminen on mainio sanonta kuvaamaan kaikenmaailman tavaran haalimista. Paradoksi on, että mitä enemmän sitä on, sen enemmän siitä on vaivaa ja huolta. Omistamisen kulttuuri on pitkä. ”Me emme omista mitään, vaan meidän omaisuutemme omistaa meidät”, sanoi Fransiskus Assisilainen.

  Mitkä tahot maailmassa hallinnoivatkaan suurimpia omaisuus-tai valuuttakeskittymiä?

  Olen kuullut, että veroparatiiseissa on yli puolet maailman varallisuudesta, mutta kaikesta maailman varallisuudesta n. 90% olisi jo spekuklatiivista, eli ilmaa.

  Tykkää

 24. wxy: “Varallisuuden määrä maapallolla ei ole vakio, vaan varallisuutta tuotetaan. Jos länsimaat tuottavat paljon varallisuutta, miten se on kehitysmailta pois?”
  Varallisuuden määrä ei ole vakio, mutta kysymys onkin siitä että MITEN tuota varallisuutta tuotetaan. Jos varallisuutta tuotetaan luontoa riistämällä, hiilidioksidipäästöjä tuottamalla ja rasistisella menetelmällä halpatyövoiman turvin, niin silloin se on kehitysmailta pois. On nähtävä että esim. halpojen vaatteiden ja halvan elektroniikan ostaminen on sekä luonnonsuojelurikos että rasistinen teko (olen syyllistynyt siihen). Näihin tuotteisiin kytkeytyy ihmiskohtaloita, joita emme kestäisi katsoa, jos kysymys olisi meistä tai läheisistämme. Esim. Yhdysvalloissa roskapusseihin käytetään rahaa 90 maailman köyhimmän maan yhteenlasketun kulutuksen verran. Kuluttamisen yhteydessä kasvavat myös hiilidioksidipäästöt, jotka vaikutukset ekosysteemiin koskevat kipeimmin juuri köyhimmissä maissa oleviin ihmisiin.
  Maapallon historia sinänsä pitää sisällään ilmastonmuutoksia, lajien sukupuuttoon kuolemisia ja ihmiskunnan “pullonkauloja”, siinä ei ole mitään uutta. Nykyinen meno on vaarallista nimenomaan hillittömien hiilidioksidipäästöjen aiheuttaman globaalin tuhon vuoksi, jotka vaikutukset jäävät nähtäväksi. Maapallo tulee kyllä toimeen ilman ihmistä, mutta ihminen ei tule toimeen ilman maapalloa. Viljelyssä ja varjelussa on kysymys nimenomaan kuuliaisuudesta Luojan ihmiselle antamasta tehtävästä elämän säilymisen puolesta.
  wxy: “saman hyödykkeen voi tuottaa vähemmillä resursseilla kuin aikaisemmin.” Tämä on juuri sitä kannattamaani Less is more- ajattelua. Samalla kun kulutamme vähemmän, voimme käyttää viisauttamme ja kekseliäisyyttämme elämän suojelemisen puolesta myös tekniikan kehittämisessä vähemmän kuluttavaan suuntaan. Lisäksi vanhaa sanontaa: “Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä” , voitaisiin ajatella resurssien säästämisen näkökulmasta.
  Kenzo: ”On tekopyhää kaataa kaikki kuorma tavallisen kansan ikeeksi kun toisella kädellä tehdään ties mitä. Lisäksi eikö autot ja muut ole Jumalan lahjaa”. No, en mä nyt tiedä, onko joku citymaasturi tai amerikan rauta Jumalan lahjaa, kun hörppivät bensaakin niin hirveästi. Joku sähköauto voisi ehkä jo ollakin osoitus Jumalan hyvyydestä :-). Aseteollisuus on kyllä kamaluuden huipistuma.

  Tykkää

 25. Luther oli taustaltaan katolisen kirkon miehiä ja eli yhteiskunnassa, jossa hintoja kai säänneltiin. Tämä on hyvä muistaa. Jos on määrätty tuotteelle ”kohtuullinen hinta”, mutta otetaan enemmän, onhan se nylkemistä. Nykypäivän yhteiskunnassa samanlaista nylkemistä tapahtuisi, jos lähdettäisiin (laittomien) kartellien tielle.

  Tykkää

 26. wxy

  Tuo halptyövoima ongelma johtuu kai ainakin osittain siitä, että monet kehitysmaat (esim Kiina) säilövät paljon ulkomaisia valuuttoja (varsinkin USD) ja pitävät siten oman valuuttansa arvon keinotekoisen alhaisena suhteessa läntisiin valuuttoihin. Todennäköisesti kuitenkin lopettavat tuon touhun jo lähivuosina. (Yksinkertaistettuna voisi kuvata tuota niin että Kiinasta lähetetään Amerikkaan tavaraa ja Amerikasta lähetetään Kiinaan vastineeksi Fedin painamia paperilappusia. Tai että kiinalaiset lainaavat amerikkalaisille säästämiään rahoja ja Amerikaalaiset ostavat niillä kiinalaisia tuotteita)

  Tykkää

 27. Niin, usein aatteet ovat olleet mittatilaustyötä oikeuttamaan ihmisryhmien senhetkisiä etuja ja tarpeita, tai ne ovat ilmausta ”ajan hengestä”, ehkä kuitekki usein on etiäpäin menty aate edelläkin. Teollisen tuotannon läpilyöntiin vaikutti varsinaisen orjatyövoiman käytön kieltäminen Euroopassa. Jo antiikin tekninen taso olisi voinut johtaa teolliseen vallankumoukseen, mutta runsaan orjatyövoiman ansiosta motiivi puuttui.

  Profeettojen julistus oli paljolti eettistä parannussaarnaa voitontavoittelua ja ahneutta vastaan. Jumala oli säätänyt myös: ”Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa maanne kaikille asukkaille yleinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa menettänyt saa sen jälleen haltuunsa ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo.” (3. Moos. 25:10) Edelleen: ”Älä peri toiselta israelilaiselta korkoa rahasta, ruoasta äläkä mistään muustakaan, mitä yleensä korkoa vastaan lainataan. Vierasmaalaiselta voit periä korkoa mutta maanmieheltäsi et. Kun noudatat näitä määräyksiä, Herra, sinun Jumalasi, siunaa sinua kaikissa toimissasi siinä maassa, jonka nyt menet ottamaan haltuusi.” (Moos. 23:19-20)

  Matteuksen evankeliumin ja katolisen kirkon käyttämän niin sanotun ekumeenisen version mukaan Jeesus opetti rukouksessaan: ”Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.” Jeesus: ”Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.” (Luukk. 16:13) – Halusipa tai ei, Luther tuli julistuksellaan vapauttaneeksi saksalaisen porvariston entistä vapaampaan voitontavoitteluun !

  Olen samaa mieltä kuin Quo Vadis. Jatkuva tuotannon ja kulutuksen kasvu rajallisten luonnonvarojen maailmassa on absurdi ja edustaa samaa ihmisen hybristä kuin kertomus ”Baabelin tornista” ja on tuomittu romahtamaan:

  ”Maailman kauppamiehet itkevät ja surevat häntä, sillä enää ei kukaan osta heidän tavaroitaan: ei kultaa, hopeaa, jalokiviä eikä helmiä, ei pellavakangasta, ei purppurakangasta, ei silkkiä eikä helakanpunaisia kankaita, ei tuoksuvaa tuijapuuta, ei norsunluusta eikä jalopuusta tehtyjä esineitä, ei pronssi-, rauta- eikä marmoritöitä, ei kanelia eikä muita mausteita, ei suitsukkeita, ei hajuvoiteita eikä suitsutuspihkaa, ei viiniä eikä öljyä, ei hienoja jauhoja eikä viljaa, ei nautakarjaa, ei lampaita, ei hevosia eikä vaunuja, ei orjia, ihmisiä ruumiineen ja sieluineen.” (Ilm. 18:11-13)

  Tykkää

 28. Tuotannon valtava kasvu on saatu aikaan luonnon ja ihmisen riistolla, sekä kolonialismilla – ja jokainen työelämässä mukana oleva tuntee nahoissaan edelleen tämän paineen. Tutkimusten mukaan pyynti- ja keräilytaloudessa elävät ihmiset elivät vapaa-ajalla mitattuna ”paratiisissaan” korkeampaa elintasoa kuin sittemmin maanviljelyyn, karjanhoitoon ja teolliseen tuotantoon siirtyneissä yhteisöissä. Viimeksi mainitussa varsinaisten orjien puuttuessa työvoimana oli proletariaatti ja lapsityövoima. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa utopiaksi on noussut robottien ja it-teknologian työstä jatkuvaan vapaa-aikaan ”vapauttama” ihminen. – En ole minäkään sokea sille, että tämän teollisen ryöstalouden ansiosta on saatu paljon hyvää aikaan esimerkiksi terveydenhoidon ja ruuantuotannon alalla ja tunnustan kuten Siionin Kevätkin, että mukana tässä kaikessa ollaan, vaikka jotakin räpiköintiä vastaan on väliin ollut.

  Ilmasto on muuttunut täysin luontaisesti satojen miljoonien vuosien aikana, mutta poikkeukselliseksi tilanne on kehittynyt, kun tuota sykliä kiihdyttää ihmisen hulvaton toiminta. Ja seuraukset tulevat olemaan katastrofaaliset, koska ihmisen kulttuuri on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikaan äärimmäisen herkäksi kaikille luonnonmullistuksille.

  Eikä maailma täynnä ole. Se on länsimaista propagantaa, kun pelkäämme, että oma kerskakulutukseen perustuva elämäntapamme käy mahdottomaksi, jos kaikki muutkin haluavat saman ”elintason”. Olen esittänyt jo moniaita kertoja havainnollisen rinnastuksen: koko maailman tämänhetkinen väestö mahtuisi seisomaan jonoissa pelkästään Saimaan vesistön jäälakeudelle tiheydellä 2 henkilöä / neliömetri!

  Jumala antoi luomilleen olioille ihminen mukaanlukien kehoituksen lisääntyä ja täyttää maa (1. Moos. 1.luku) ja aivan ilmeisesti Hänen laskujensa mukaan resurssit kyllä riittäisivät kohtuullisemmalla ja oikeudenmukaisemmalla kulutuksella.

  Tykkää

 29. Vl-seniori: ”Olen aiemmin tuonut esiin ajatuksen, että on todennäköistä, että itse Luoja on katsonut parhaaksi, että ihminen kehittää ”inhimillisen” keinon hillitä lisääntymistään – ehkäisyn. Raamatun aikojen syntyneiden lasten heitteillejättö on ollut yhtä julmaa kuin abortit.”

  1900-luvun historia on jo näyttänyt meille sen, että mekaaniset ja hormonaaliset ehkäisyvälineet johtavat aina yleistyessään sukupuolimoraalin ja sen myötä avioliitto- ja perheinstituution rappioon, jopa täydelliseen romahdukseen. Kun seksiaktista irtoaa sen luonnollinen päämäärä – ”riski” uuden ihmiselämän syntymisestä – ihmisillä ei ole enää motivaatiota rajata sukupuolielämäänsä avioliiton piiriin ja sitoutua pysyvään parisuhteeseen sekä perheeseen. Seksistä tulee aviopuolisoiden välisen rakkauden teon sijaan mekaanista viihdettä, jota harrastetaan milloin tämän, milloin tuon kanssa.

  Avioliitto- ja perheinstituution rappio on yhteiskuntien ja ihmiskunnan kannalta äärimmäisen tuhoisa ilmiö, yhtä tuhoisa kuin ympäristön saastuminen. Sen vaikutukset näkyvät vasta vuosikymmenten ja ehkä jopa vuosisatojen viiveellä, mutta ilmiö on todellinen.

  Kun perhe- ja sukuinstituutiot heikkenevät, ihmiset kokevat yhä vähemmän aitoa, todellista rakkautta, huolenpitoa ja välittämistä. He ovat yhä enemmän yhteiskunnan tarjoaman ”viranomaisvälittämisen” eli sosiaali-, terveys- ja mielenterveyspalveluiden varassa. ”Viranomaisvälittäminen” voi kuitenkaan koskaan tyydyttää ihmisen kaipuuta juuri häneen persoonana kohdistuvasta, pysyvästä ja luotettavasta rakkaudesta. Näin ehkäisyvälineiden mahdollistama perhe-, suku- ja avioliittoinstituutioiden rappio aiheuttaa yksilöiden yhä pahenevaa yksinäisyyttä, mikä puolestaan johtaa moniin muihin ongelmiin.

  Tykkää

 30. Avioliitto ja perhe ovat vuosituhansien ajan olleet olennaisen tärkeitä instituutioita myös arvojen, moraalin, etiikan ja kulttuurin eteenpäin siirtämisen kannalta. Näin toteaa esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvoston vastikään julkiasema päätöslauselma. Kun avioliitto- ja perheinstituutio heikkenevät (ehkäisyvälineiden yleistymisestä johtuen), se johtaa yhteiskunnat jatkuvasti kumuloituvaan arvo- ja moraalikatoon, mikä on puolestaan pitkällä tähtäimellä riski yhteiskuntien koossapysymiselle.

  Avioliiton ja perheen rappio jättää ihmisyksilöt yhä enenevässä määrin valtioiden, median, viihdeteollisuuden ja suuryritysten armoille. Kiinteät avioliitot, joiden ympärille muodostuu kiinteitä perheitä ja vahvoja sukusiteitä, muodostavat terveellisen ”tulpan” totalitarismin tielle: yhteiskunnassa on muitakin vahvoja instituutioita kuin poliitikkojen tai suuryritysten valvonnassa olevat. Jos avioliitot ja perheet ovat löysiä ja heikkoja, yksilöt ovat ”järjestelmän” armoilla.

  Mekaanisen tai hormonaalisen ehkäisyn edistäminen ei siis ole mielestäni kestävä eikä moraalisesti hyväksyttävä keino hillitä ympäristöongelmia (hormonaalinen ehkäisy on jo itsessään vakava ympäristöongelma, joskin usein vaiettu sellainen). Se johtaa sukupuolimoraalin, avioliiton ja perheen rapautumiseen ja aiheuttaa näin ihmiskunnalle vain uuden vakavan ongelman lisää. Väestönkasvun hillitsemiseen tulisi siksi mielestäni käyttää ainoastaan katolisen kirkonkin hyväksymiä luonnonmukaisia menetelmiä. Ne ovat oikein ja tieteellisesti käytettyinä tehokkaita mutta edellyttävät parilta aivan eri tavalla sitoutumista pysyvään parisuhteeseen kuin kondomi tai e-pilleri. Ne eivät näin rapauta avioliittoa ja sen varaan rakentuvaa perhettä vaan ehkä jopa edistävät sen koossa pysymistä.

  Väittäisin myös, että tämän planeetan ongelma eivät ole niinkään liialliset ihmisyksilöt vaan liiallinen itsekkyys, ahneus ja mukavuudenhalu. Jos ryhdymme pitämään uusia ihmisyksilöitä ongelmana, on käytännössä aika vaikea pitää enää kiinni ihmisarvon luovuttamattomuudesta.

  Tykkää

 31. Virsi 602: 6-7

  Kristuksen risti, rakkauden voitto,
  on ihmiskunnan toivo, aamunkoitto.
  On Luoja siinä yömme valaissut,
  on uutta luovan työnsä alkanut.

  Armahda, Herra, kirkkoasi, meitä,
  ettemme uuvu, toivoamme heitä.
  Suo voimaa kaikki synti paljastaa
  ja sovituksen sana kirkastaa.

  Tykkää

 32. Ei ole saaste, mutta ilman hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu on yksi merkittävä syy telluksemme lämpötilanvaihteluihin satojen miljoonien vuosien aikana – ja nyt ihmisten toiminta on merkittävästi voimistanut sitä. Muutoksiin kuuluu myös suvantovaiheita.

  http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1223686

  http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutoskysymyksia#2

  https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/60d35ca2-9874-406e-bb9f-608e5b60746d/mittaukset-kertovat-ilmaston-muuttuvan.html

  Tykkää

 33. Ihmisen toiminnan vaikutus ilmaston lämpenemiseen ja ylipäätään ilmastonmuutokseen tosiaan jakaa mielipiteitä.
  Turun Sanomat uutisoi keskiviikkona 14.4. Turun yliopiston fysiikan laitoksen professori Jyrki Kauppisen haastattelun. Kauppinen tunnetaan Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) voimakkaana kriitikkona.
  Prof. Kauppinen esittelee tekemäänsä tutkimusta, jonka mukaan hiilidioksidilla on merkittävästi pienempi vaikutus ilmaston lämpenemiseen, kuin mitä laaja kansainvälinen tutkimus on saanut tulokseksi. Kauppisen julkaisemattomien tulosten mukaan ilmakehän lisääntyvä hiilidioksidi selittää vain 5-10 prosenttia maapallon havaitusta lämpenemisestä. Kauppisen mukaan ilmasto kyllä lämpenee, mutta ei kasvihuonekaasujen vuoksi.
  Ilmatieteen laitoksen tutkijat korostavat kuitenkin, että maapallon keskilämpötila on noussut esiteolliselta ajalta nykypäivään noin 0,8 astetta, kun ilman hiilidioksidipitoisuus on samanaikaisesti kasvanut yli kolmanneksella.
  Havaittua nopeaa lämpötilan nousua ei ole kyetty selittämään mitenkään muuten kuin ottamalla huomioon kasvihuonekaasujen määrän kasvu. Sen on taas osoitettu voivan johtua vain ihmiskunnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja maankäytön muutoksista trooppisissa metsissä.
  Professori Jyrki Kauppinen kritisoi myös Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tuloksia siitä, että ilmaston lämpeneminen on lähes kokonaan ihmisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen seurausta. Kauppisen mukaan IPCC:n tiedot ovat väärennettyjä.
  (IPCC on järjestelmä, joka ei itse tuota uutta tietoa. IPCC-raportit ovat kooste tuhansien tiedemiesten tutkimustuloksista ympäri maailman. Vuonna 2007 ilmestyneessä arviointiraportissa kirjoittajina toimi 1250 maailman johtavaa asiantuntijaa. Heidän tekstejään arvioi ja kommentoi 2500 alan asiantuntijaa.)
  Joka tapauksessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu liittyy hiilen kiertokulkuun, joka ei ole tasapainossa. Kiistämätön tosiasia on myös että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on dramaattisesti noussut teollisen vallankumouksen myötä viimeisen 150 vuoden aikana. Miljoonien vuosien aikana maakuoren sisään varastoituneiden fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, maakaasu, turve) vapauttaminen energiantuotantoon nopeassa tahdissa aiheuttaa ilmakehän CO2- pitoisuuden nousun ja mm. kasvihuoneilmiön voimistumisen ja erityisesti merien happamoitumisen, jotka taas vaikuttavat laajasti koko maapallon ekosysteemiin. Maailman ilmatieteen järjestö WMO julkaisi jo vuonna 1976 huolestumisensa hiilidioksidin kertymisestä ilmakehään.
  Ilmakehän co2-pitoisuus vaikuttaa kasvihuoneilmiön kiihtymisen, joka siis tn. vaikuttaa maapallon lämpötilan nousuun tehostavasti ja joka taas aiheuttaa mm. mannerjäätiköiden ja Siperian ikiroudan sulamisen. Nämähän ovat jo nähtävissä ja mitattavissa olevia tosiasioita.
  Lopputulema: Fossiilisten polttoaineiden käyttö tulisi siis ajaa alas kokonaan.

  Tykkää

 34. wxy

  NIPCC (The Nongovernmental International Panel on Climate Change) on julkaissut raportin, jossa kumotaan IPCC:n väitteittä. Myös NIPCC:n raportti viittaa tuhansiin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Raportin tekoon on osallisutunut arvostettuja tiedemiehiä. Päättäjille tarkoitetun yhteenvedon raportista voi lukea suomennettuna täältä: http://www.ilmastofoorumi.fi/wp-content/uploads/2013/09/ccr-ii-fysikaalinen-tiede-yhteenveto-paattajille.pdf

  Tykkää

 35. Oleellista on, että ilmasto lämpenee ja hiilidioksidipäästöt nousevat vastaansanomattomasti, ja se että teollisen yhteiskunnan vastuuton toiminta pahentaa trendiä. – Mutta ”Titanicilla” valot palaa, musiikki soi, ja tanssi jatkuu viimeiseen asti jäävuoresta huolimatta…

  Tykkää

 36. wxy

  NIPCC:n raportin mukaan ilmasto ei ole lämmennyt viimeisen 18 vuoden aikana eivätkä hiilidioksidipäästöt aiheuta vaarallisen suurta lämpenemistä.

  Tykkää

 37. Monien raporttien ja tutkimusten mukkaan aeheuttaa, viimeiset 18 vuotta ei vielä todista mittään, varsinkaan kun jäätiköt silminnähden supistuvat ja sulavat, jääkarhut hukkuvat, merivesi lämpenee ja nousee, Siperian routa sulaa ja vahvistaa ilmiötä entisestään metaanipäästöillä… Kyllä jääkauden loppuminen 10 000 vuotta sitten oli myös varsin nopea prosessi, mutta ihmis-kulttuuri ei sitä stimuloinut ja vahvistanut, eikä ollut myöskään hyberhaavoittuvainen kuten omamme.

  Tykkää

 38. wxy

  IPCC:n mukaan aiheuttaa, NIPCC:n mukaan ei. Tuossa NIPCC:n raportissa kumottiin myös myytit jäätiköiden sulamisesta, meriveden lämpenemisestä ja tuosta metaanijutusta.

  Tykkää

 39. Kiitos, Joona, arvokkaista vastauksistasi! Kirjoitat vakuuttavasti ja luot johdonmukaisia pitkälle meneviä skenaarioita jatkuvasti laajenevan ehkäisypolitiikan sukupuolimoraalia ja avioliittoa murentavista seurauksista.
  ” Kun avioliitto- ja perheinstituutio heikkenevät (ehkäisyvälineiden yleistymisestä johtuen), se johtaa yhteiskunnat jatkuvasti kumuloituvaan arvo- ja moraalikatoon, mikä on puolestaan pitkällä tähtäimellä riski yhteiskuntien koossapysymiselle.”

  Tunnustan, etten ollut aiemmin osannut tehdä tällaisia johtopäätöksiä:

  ”Avioliiton ja perheen rappio jättää ihmisyksilöt yhä enenevässä määrin valtioiden, median, viihdeteollisuuden ja suuryritysten armoille. Kiinteät avioliitot, joiden ympärille muodostuu kiinteitä perheitä ja vahvoja sukusiteitä, muodostavat terveellisen ”tulpan” totalitarismin tielle: yhteiskunnassa on muitakin vahvoja instituutioita kuin poliitikkojen tai suuryritysten valvonnassa olevat. Jos avioliitot ja perheet ovat löysiä ja heikkoja, yksilöt ovat ”järjestelmän” armoilla.”

  Tuossa ajattelet kuitenkin lähtökohtaisesti, että perheet ja sukusiteetkin ovat vahvoja ja hyvinvoivia. Toisaalta kuitenkin ajattelen, että edelleen vahvoja perhetarditiota säilyttävillä alueilla saattavat suvut ja klaanit harjoittaa myös tuhoisaa ja jopa massiivista mafiamaista väärää vallankäyttöä. Ne saattavat olla juuri siellä suuryrityksissä, median, viihteen, politiikan, sotateollisuuden ja pankkiirisukujen muodossa.

  ”Mekaanisen tai hormonaalisen ehkäisyn edistäminen ei siis ole mielestäni kestävä eikä moraalisesti hyväksyttävä keino hillitä ympäristöongelmia (hormonaalinen ehkäisy on jo itsessään vakava ympäristöongelma, joskin usein vaiettu ”

  Olen kuullut e-pillereiden aiheuttavan myös ympäristöongelmia. Nämä ehkäisyvälineet ovat tyystin vieraita, kun ei ole itse ”tarvinnut”. Oma kritiikkini ehdottomalle ehkäisykiellolle on noussut nimenomaisesti siitä sydämettömästä suhtautumisesta ”toisenlaisiin” äiteihin, joka on kostautunut heidän lapsiinsa monilla tavoin. Tämä opetus ei sallinut edes ”erillään oloa”, kalenterin seuraamisesta puhumattakaaan. Sokea piste on siinä, että tämä opetus olisi pelkkä ollut vain 70-luvun ilmiö. Vasta aivan viime vuosina ovat muutamat rohkeat naiset uskaltaneet julkisuudessa puuttua tällaiseen epäeettiseen ja moraalittomaan heikompien ja sairaiden kohteluun. Sellainen on ollut pakkosynnytysoppia, vaikka vahvempia, venyviä, terveitä ja selviytyviä nimitys ei miellyttäisikään. Joskus totuus kirpaisee. Sitäpaitsi jos sinä Joona olisit mennyt takavuosina julkisesti kirjoittamaan noin leväperäisiä luonnonmukaisia ohjeita, olisit melkein sillä sekunnilla ollut ensimmäisessä puhuttelussa ja toisella jo kunnon hoitokokousrumbassa. Kolmannessa vaiheessa olisit lentänyt kuin leppäkeihäs otsassasi pahimmat leimat ja saatesanat tiedätkin. Katolisen kirkon oppeihin vetoaminen olisi vain vauhdittanut rumbaasi tehokierroksille. Tämän olisit saanut ”nauttia” vahvennettuna, jos olisit ollut puhuja. Jälkeenpäin ehjistä sukusiteistäsi olisi jäänyt vain haikeat muistot. Jne.

  ”Väestönkasvun hillitsemiseen tulisi siksi mielestäni käyttää ainoastaan katolisen kirkonkin hyväksymiä luonnonmukaisia menetelmiä. Ne ovat oikein ja tieteellisesti käytettyinä tehokkaita mutta edellyttävät parilta aivan eri tavalla sitoutumista pysyvään parisuhteeseen kuin kondomi tai e-pilleri. Ne eivät näin rapauta avioliittoa ja sen varaan rakentuvaa perhettä vaan ehkä jopa edistävät sen koossa pysymistä.”

  Tuon allekirjoitan mielihyvin. Se on kuitenkin vastoin ehdottoman ehkäisyn ”virallista” opetusta/julkilausumaa, joka on määrävälein pidetty entisenä. Sitä ei ole uskallettu muuttaa.

  Tykkää

 40. Itse näen merien happamoitumisen pahempana asiana kuin ilmaston lämpenemisen. Ja kun Siperian ikirouta sulaa, sieltä purkautuu sellaiset metaanipäästöt ilmakehään, että hupsista heijakkaa.

  Tykkää

 41. Olisiko sinulla heittää jotain helposti saatavaa lähdettä? En kyseenalaista, vaan asia kiinnostaa.

  Minulla olisi ollut sellainen näppituntuma, että markkinat eivät ole olleet ainakaan sillä tavalla vapaita kuin niiden vapaudesta nykyään kiivaillaan, koron ottaminenkin kiellettyä / paheksuttavaa jne, mikä oli jo aikamoinen markkinahäiriö, jos pankkitoiminta keskitetään käytännössä vain yhdelle etniselle ryhmälle.

  Vai onko niin, että tilanne oli Lutherin aikaan jo muuttumaan päin?

  Tykkää

 42. wxy

  Tuo minkä mainitsin tuossa ensimmäisessä viestissä: http://www.lutherdansk.dk/Martin%20Luther%20-%20On%20trading%20and%20usury%201524/ON%20TRADING%20AND%20USURY%20-%20backup%20020306.htm
  Kirjoitin näköjään vahingossa: ”Talustieteen mukaan resurssien tehokas kohdistaminen on mahdollista, jos hinnat eivät jousta kysynnän ja tarjonnan mukaan (eli nouse kysynnän kasvaessa)”
  Siis taloustieteen mukaan resurssien tehokas kohdistaminen EI pitäisi olla mahdollista ilman hintamekanismia.

  Tykkää

 43. wxy

  NIPCC metaanista: ”IPCC:n väite #5: Pohjoisen ikiroudan tai merenpohjan alla olevien hydraattien sulaminen aiheuttaa metaanipäästöjä,
  joka aiheuttaa lämpenemistä. Historiallisena
  aikana metaanipitoisuus on noussut 1700-luvun 700
  ppb:n (miljardisosaa) tasolta nykyiselle lähes 1800
  ppb:n tasolle. Metaanipitoisuuden nousu tasaantui
  ajaksi 1998–2006 noin tasolle 1750 ppb, mikä voi johtua
  toimista vähentää vuotoja porauskaivoista, kaasuputkistoista
  ja jakeluverkosta (Quirk, 2010). Viime
  aikoina, noin vuodesta 2007 alkaen, metaanipitoisuus
  on jälleen alkanut nousta mahdollisesti johtuen sekä
  liuskekaasun porauksen yhteydessä sattuneista vuodoista
  että arktisen alueen ikiroudan vähenemisestä.
  Lisääntyneen metaanin vaikutuksen säteilypakotteeseen
  arvioidaan olevan vain 0,7 Wm-2 sitten 1700-luvun,
  mikä on vähän. Ja joka tapauksessa ei ole todisteita
  siitä, että viimeaikaiset muutokset arktisessa
  ikiroudassa olisivat jotain muuta kuin luonnollisia.
  Enin osa maan hydraattikaasuista esiintyy matalina
  pitoisuuksina ja sellaisissa syvällä merenpohjan tai
  ikiroudan alla olevissa sedimenteissä, että lämpeneminen
  tuskin niihin vaikuttaisi ainakaan tuhanteen
  vuoteen.”
  Ja merien happamoitumisesta: ”• Rising atmospheric CO2 levels do not pose a significant threat to aquatic life. Many aquatic
  species have shown considerable tolerance to declining pH values predicted for the next few
  centuries, and many have demonstrated a likelihood of positive responses in empirical studies.
  • The projected decline in ocean pH levels in the year 2100 (as compared to preindustrial times)
  may be significantly overstated, amounting to only half of the 0.4 value IPCC predicts.
  • The natural variability of oceanic pH is often much greater than the change in pH levels
  forecast by IPCC.”

  Tykkää

 44. Väittely ilmastonmuutos-ilmiöstä on turhaa. On helpompi osoittaa talousteorian kysynmän ja tarjonnan laki kelvottomaksi malliksi (esim. siksi, että se ei huomioi ”kitkuja”) kuin se, että ympäristön tila, ilmasto mukaan lukien, ei olisi muuttunut epäsuotuisella ja elämän edellytyksille vahingollisella tavalla.

  Ilmastonmuutoksen torjunta on eurooppa 2020 -strategian näyttävin tavoite innovoinnin kehittämisen ohella ja ympäristöpolitiikan pääpainopiste. Selvää toki on että ilmastomuutos ei ole ainoa tai vähäisin huolenaiheemme, vaan yleisemminkin eläminen yli resurssien, luonnon uusiutumiskyvyn. Tänä päivänä ympäristönsuojelu onkin myös taloustieteen tunnustama arvo ja ympäristötaloustiede on oma tieteenhaaransa.

  Ympäristö asettaa rajat talouskasvulle, siinä missä öljy öljyntuotannolle.

  Tykkää

 45. Kaikille meille uuteen uljaaseen maailmaan ja tekniikan voittokulkuun uskoville tarjosi ylenykkönen Nobel-voittaja Svetlana Alexievitsin vaikuttavan radiokuunnelman: ”Tshernobylistä nousee rukous” ! – Toivottavasti myös Pyhäjoella kuunneltiin…

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s